Spotkanie młodzieży „Chleb i Wino” w Płocku, Rostkowie, Przasnyszu

„Chleb i Wino” – pod takim hasłem w dniach 18-19 września 2020 r. odbyło się spotkanie młodzieży z diecezji płockiej, które zastąpiło doroczną, ogólnopolską pielgrzymkę do Rostkowa i Przasnysza – miejsc związanych z kultem św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży oraz głównego patrona diecezji płockiej. Na zakończenie spotkania Mszy św. w przasnyskiej farze przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski.

Mlodzi.jpg

Diecezjalne Spotkanie Młodzieży „Chleb i Wino” zorganizowano w trzech miejscach: Płocku, Rostkowie i Przasnyszu. Wieczorem 18 września w Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku wzięło w nim udział 120 młodych ludzi, którzy formują się we wspólnotach. Byli to przedstawiciele: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Laboratorium Wiary Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Liturgicznej Służby Ołtarza, Ruchu Światło-Życie, Wojska Gedeona, stypendyści Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, członkowie Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej.

W programie znalazło się rozważanie słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź i uwielbienie, które poprowadził zespół „Owca”. Poza tym młodzież wysłuchała konferencji pt. „Chleb i Wino”, którą wygłosił o. Rafał Szymko OP z Warszawy.

19 września spotkanie odbyło się w Rostkowie i Przasnyszu. Najpierw około 200 osób, w tym przedstawiciele młodzieży i ministranci z 28 dekanatów w diecezji, młodzież z dekanatu Przasnysz, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania – spotkało się w Rostkowie, gdzie urodził się św. Stanisław Kostka. Przy Sanktuarium św. Stanisława Kostki zawiązano wspólnotę i modlono się przy relikwiach Świętego patrona.

Potem młodzież w pieszej pielgrzymce (6,5 km) ruszyła do Przasnysza, do kościoła parafii św. Wojciecha, w którym św. Stanisław Kostka w 1550 roku został ochrzczony. W czasie pielgrzymki z relikwiami Świętego młodzież i klerycy z płockiego seminarium głosili świadectwa, śpiewali i modlili się modlitwą różańcową. Pielgrzymka przebiegała przy pięknej, słonecznej pogodzie.

Chleb i wino [fotorelacja Gość Płocki]

foto: ks. W Piętka/Gość Płocki

W kościele w Przasnyszu odbyła się koncelebrowana Eucharystia, z udziałem około 30 księży. Przewodniczył jej biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski, który podziękował młodzieży za to, że zdecydowała się w ten sposób - w pielgrzymce, uczcić swojego patrona.   

Podczas Eucharystii kazanie wygłosił ks. Marcin M. Kędzia, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej. Odniósł się w nim do pierwszego czytania z Księgi Mądrości (4,7-15) oraz doświadczeń młodych ludzi: złość potrafi odmieniać ich myśli, ułuda uwodzi duszę, urok marności przesłania dobro, burza namiętności burzy umysł. 

„Takie doświadczenia ma wielu młodych ludzi. Mogą wtedy zanurzyć się w sobie, uciec w świat wirtualny, odciąć od rzeczywistości. Ale mogą też w znaku ofiarowania przynieść te sprawy na Eucharystię, powierzyć je Bogu” – komentował kaznodzieja.

Dodał, że tak, jak w czasie Eucharystii chleb i wino zamienia się w Ciało i Krew Chrystusa, tak „negatywne uczucie, złości, ułudy i namiętności mogą zostać przemienione w pogodę ducha, czystość serca, uporządkowanie, prawość sumienia”.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę