Spotkanie integracyjne środowiska osób niepełnosprawnych w Płocku-Imielnicy

„Wspólnie możemy więcej” – pod takim hasłem 20 października br. na terenie parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku odbyło się doroczne spotkanie integracyjne środowiska osób niepełnosprawnych. Zainaugurowano je Mszą św. w kościele parafialnym, pod przewodnictwem proboszcza ks. kan. Ryszarda Paradowskiego. Na terenie tej parafii działają warsztaty terapii zajęciowej.

Disabled-4027745_640.jpg

Gospodarz spotkania ks. kan. Ryszard Paradowski zaznaczył, że osoby niepełnosprawne potrzebują życzliwej troski, zainteresowania i miłości. Podziękował za każde dobro, którego doświadczają oni od swych opiekunów.

Poprosił również o modlitwę w intencji osób niepełnosprawnych i chorych, ale też ich rodzin, które każdego dnia martwią się o ich zdrowie i życie. Zwrócił uwagę na poświęcenie wszystkich osób, które pracują z niepełnosprawnymi i na co dzień decydują o ich losie. Wyraził wdzięczność wolontariuszom za ich bezinteresowny dar z siebie dla innych.  

Oprócz Mszy św. w programie spotkania znalazł się piknik i zawody sportowe w hali Szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku-Borowiczkach.

Spotkania w Płocku-Imielnicy zawsze cieszą się dużą frekwencją. W tym roku uczestniczyło  w nim około 500 osób: osób niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i świetlic integracyjnych z Płocka i okolic.

Byli również obecni przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji i wolontariuszy zaangażowanych w pomoc niepełnosprawnym, w tym Tomasz Gorczyca, miejski rzecznik osób niepełnosprawnych.

Organizatorami wydarzenia pod nazwą „Wspólnie możemy więcej” byli: parafia św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy, warsztaty terapii zajęciowej przy tej parafii, warsztaty terapii zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku i szkoła nr 20. Patronowali mu biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę