Spotkanie duszpasterzy młodzieży i ministrantów

Msza św. niedzielna o godz. 20.15 „Ostatnia w mieście”, kawiarenka „Święty Spokój” i rekolekcje dla maturzystów, to niektóre z propozycji duszpasterskich, adresowanych do młodzieży z diecezji płockiej. Przedstawiono je podczas spotkania księży odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza w diecezji, któremu 4 września br. przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski.

Duszpasterze_m_odzie_y.jpg

Podczas dorocznego spotkania w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku bp Mirosław Milewski podziękował dekanalnym duszpasterzom młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza (ministrantów) za pełnioną posługę. Poprosił, aby w dalszym ciągu poważnie traktowali swoje funkcje, ponieważ praca z młodzieżą „jest bardzo potrzebna, choć niełatwa”. Wręczył także nominacje nowo mianowanym duszpasterzom w dekanatach.

Podczas spotkania ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, zapowiedział 37. Pielgrzymkę Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – miejsc związanych z kultem św. Stanisława Kostki (ten patron dzieci i młodzieży oraz główny patron diecezji płockiej pochodził z Rostkowa na Mazowszu) – w sobotę 14 września, pod hasłem „nieJESTEMsam”. Przewidziano, że w pieszym pielgrzymowaniu weźmie udział 20 grup dziecięcych, składających się z uczniów klas 1-7 szkoły podstawowej.

Natomiast ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży i dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Studnia” w Płocku przedstawił program części dla młodzieży. Jej gośćmi będą m.in. jezuita ks. Daniel Wojda, znany youtuber, autor cyklów „Pogłębiarka” i „Wieczorny paciorek” oraz zespół „Siewcy Lednicy”. Poza tym podczas pielgrzymki położony zostanie akcent na adorację Najświętszego Sakramentu i spowiedź.

Diecezjalny duszpasterz młodzieży zapowiedział też nowe inicjatywy duszpasterskie dla ludzi młodych. Będzie to m.in. od 29 września „Ostatnia w mieście” - czyli niedzielna Msza św. dla młodzieży o godz. 20.15 w kaplicy „Studni”. Poza tym do centrum przeniesiono jeden z Konfesjonałów Młodych (z parafii św. Jana Chrzciciela). Obecnie w diecezji działa 15 konfesjonałów, które są adresowane zwłaszcza do ludzi młodych.

Poza tym w centrum „Studnia” działa kawiarenka pod nazwą „Święty Spokój”, otwarta w godz. 12.00-21.00, także dla ludzi młodych. Poza tym tradycyjnie już w „Studni” zorganizowane zostaną rekolekcje dla maturzystów, a w Niedzielę Palmową młodzi spotkają się na diecezjalnych obchodach Światowego Dnia Młodzieży.

Ks. dr Artur Janicki, diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza i dyrektor Szkół Katolickich w Płocku poprosił księży, aby dbali o formację ministrantów, ponieważ z tego grona jest najwięcej powołań do kapłaństwa. Zachęcił także do współtworzenia płockiej edycji pisma „Króluj nam Chryste”, a w czerwcu przyszłego roku – do organizacji pielgrzymki ministrantów do Czerwińska.

Propozycje współpracy duszpasterskiej zgłosił też o. Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Klaretyni zarządzają tą parafią od lipca. Ojciec Kowalewski jest współtwórcą i członkiem zespołu „Fragua”, który często uczestniczy w różnych akcjach ewangelizacyjnych, a także rekolekcjonistą. Przez 12 lat był duszpasterzem młodzieży w swoim zgromadzeniu.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę