Spotkanie duszpasterzy młodzieży

W Płocku spotkali się nowo powołani duszpasterze młodzieży i ministrantów, aby porozmawiać o planach na kolejny rok duszpasterski (2 września 2020 r.). W spotkaniu uczestniczył ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, który poprosił duszpasterzy o szczególną troskę formacyjną nad młodymi ludźmi, którzy należą do grup parafialnych. Wręczył także nominacje nowym duszpasterzom.

Duszpasterze-mlodziezy.jpg

Dekanalni duszpasterze młodzieży i dekanalni duszpasterze Liturgicznej Służby Ołtarza (ministrantów) z 28 dekanatów w diecezji spotkali się w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku. W spotkaniu uczestniczyli także ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży i dyrektor „Studni” oraz ks. Mateusz Jesień, który od tego roku będzie odpowiadał będzie za formację ministrantów (zastąpił ks. Artura Janickiego).

Nowi duszpasterze odebrali z rąk bp. Mirosława Milewskiego nominacje na roczną kadencję. Biskup poprosił księży, aby dbali o katechezę w szkole – w tym roku mija 30 lat od jej wprowadzenia, o odpowiednie przygotowywanie się do lekcji religii, tak, by była ciekawa dla uczniów. Zwrócił też uwagę, aby duszpasterze przykładali odpowiednią wagę do słowa Bożego, które głoszą z ambony. Polecił, aby w parafiach nie zaniedbywać formacji grup parafialnych, w tym młodzieżowych, a także dbać o dobre relacje z braćmi w kapłaństwie.

Uczestnicy spotkania w Płocku zapoznali się także z planami na nowy rok duszpasterski. Będą to m.in. turnieje sportowe, pielgrzymki i wyjazdy wakacyjne dla ministrantów, rekolekcje dla maturzystów, szkolne rekolekcje wielkopostne czy możliwość nauki gry na organach bądź gitarze dla animatorów parafialnych zespołów muzycznych. Najbliższe spotkanie, pod nazwą „Chleb i Wino” w dniach 18-19 września zastąpi doroczną Pielgrzymkę Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – miejsc kultu św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży i diecezji płockiej.

W programie spotkania znalazła się także wspólna modlitwa w intencji młodzieży oraz konferencja pt. „W cieniu Słowa”. Wygłosił ją o. Wojciech Jędrzejewski OP z Łodzi. Dominikanin stwierdził, że duszpasterze najbardziej uwiarygodniają się żyjąc „w cieniu Słowa”.

Wymienił trzy takie „cienie”: spotkanie Jezusa ze sceptycznym Natanaelem (pod wpływem Słowa zachodzi w nim zmiana), obraz z „Pieśni nad pieśniami”, gdzie spotkanie człowieka z Biblią przedstawiane jest jako „miłosna schadzka” (Biblia jest wyrazem miłości Boga do człowieka), doświadczenie odpowiedzialności za powierzony lud na przykładzie Mojżesza, który w Księdza Wyjścia rozmawia z Bogiem w Namiocie Spotkania.

Spotkanie w Płocku było także okazją do refleksji, co należy robić, aby młodzi ludzie nie odchodzili od Kościoła, który powinien być dla niej miejscem spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę