Słynny odpust na św. Jakuba w zabytkowej kaplicy w Gostyninie

Msza Święta odpustowa była sprawowana 28 lipca br. w zabytkowej kaplicy pw. św. Jakuba, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Gostyninie. Apostoła i męczennika czci się w tym mieście od XII wieku: - Apostoł Jakub uczy nas, jak być gotowym do dawania świadectwa – powiedział ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, wicedyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku.

Gostynin_jakub.jpg

Głównej Mszy Świętej odpustowej, z udziałem gostynian i turystów, tłumnie odwiedzających latem Pojezierze Gostynińskie, przewodniczył ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, wicedyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku. W kazaniu zaznaczył, że Apostoł Jakub zaprasza do „przylgnięcia do Jezusa”. Od tego Patrona można nauczyć się gotowości, aby we współczesnych realiach być gotowym do dawania świadectwa.

- Przebywając w obecności Jezusa – Jakub odchodził od krótkowzrocznego patrzenia na rzeczywistość i budował w sobie gotowość do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Jako pierwszy z Apostołów poniósł męczeńską śmierć. Była ona czytelnym znakiem dla wyznawców Jezusa  we wspólnocie jerozolimskiej, że nauka Chrystusa ma sens i prowadzi do zbawienia – podkreślił kaznodzieja. 

Zachęcił wiernych, aby nieśli w świat przesłanie Jezusa, podobnie jak Apostoł Jakub w codzienności starali się trwać w żywej relacji z Jezusem. Zbawiciel pomaga zachować swoją naukę w „glinianych naczyniach” życia człowieka. W trwaniu przy Nim umacniają:  Eucharystia, modlitwa, spowiedź, dzieła chrześcijańskiej miłości. Można zweryfikować, czy i jak one są obecne w życiu.

- Spotkanie z Jezusem daje nadzieję, że w świecie odrzucającym obecność Boga, będziemy mieli siłę, aby powstawać z upadków i słabości i stawać się dojrzalszym chrześcijaninem. Przykład życia i świadectwa Apostoła Jakuba wyraźnie ukazuje, że Jezus nigdy nie zostawia swoich przyjaciół. Co więcej, zaprasza do budowania właśnie takiej relacji ze Sobą – zaakcentował duchowny.

W minionych latach równolegle z uroczystościami religijnymi odbywał się historyczno-folklorystyczny Jarmark św. Jakuba, jednak w tym roku miasto zorganizowało go na początku lipca.

Fotorelacja gostynin.info

Kult św. Jakuba w Gostyninie związany jest z poświęconą mu kaplicą na miejscowym cmentarzu. Gostynianie zawdzięczają ją rodzinie Higersbergerów, którzy od 1866 r. byli właścicielami wsi Rataje, sąsiadującej z Gostyninem. Przekazali oni nieodpłatnie miastu tereny pod cmentarz parafialny katolicki oraz cmentarz ewangelicki.

Historia samej kaplicy jest jednak dłuższa. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba prawdopodobnie powstał już w XI w., wraz z gostynińskim grodem. Po lokalizacji miasta na nowym miejscu w 1382 r. zbudowano nowy kościół w centrum miasta. Obecną kaplicę św. Jakuba, po kilku wcześniejszych modernizacjach, wzniesiono w latach 1883-1886. Jest w stylu neogotyckim, na planie prostokąta, z jednonawową oraz półkolistą absydą od strony wschodniej i zakrystią od strony północnej. To jedna z największych kaplic cmentarnych w diecezji płockiej.