Słowo zachęty przed Uroczystością Objawienia Pańskiego

Poniżej zamieszczamy treść Słowa zachęty:

Pen-631321_640.jpg

a)    dla Dekanatów Płockiego Wschodniego i Płockiego Zachodniego:

         Kochani Bracia i Siostry!

         Jutro, 6 stycznia, przyjdziemy do naszych świątyń, by z Mędrcami złożyć Bogu ofiary. Tego dnia we wszystkich parafiach naszej diecezji rozpoczniemy Rok św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy jego urodzin. Zapraszam Was do włączenia się w IX Orszak Trzech Króli, który jutro o godz. 11.00 rozpocznie się na Starym Rynku w Płocku. Pójdziemy następnie ulicami Bielską i Jachowicza do płockiej Stanisławówki, z radosnym śpiewem kolęd na ustach. Będzie to także nasz hołd dla św. Jana Pawła II, papieża rodziny, oraz wszystkich walczących sto lat temu, w 1920 r., w obronie bohaterskiego miasta Płocka i Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Hasło Orszaku „Cuda, cuda ogłaszają” uświadamia nam, jak wiele cudów Bóg ciągle działa w naszych rodzinach, społeczeństwie i Kościele. Z wdzięcznością tego dnia myślimy o misjonarzach z naszej diecezji, głoszących cuda Ewangelii w różnych częściach świata.

Zabierzcie ze sobą z parafii orszakowe ulotki, dzięki którym będziecie mogli wziąć udział w loterii. Niech na trasie Orszaku nie zabraknie małżeństw, rodzin, osób żyjących samotnie, w związkach nieregularnych, dzieci, młodzieży i dziadków. To nasze wspólne, piękne święto. Niech nam Bóg błogosławi na jego dobre przeżycie!

Płock, dnia 29 grudnia 2019 r., w święto Świętej Rodziny

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

b)    dla pozostałych dekanatów Diecezji Płockiej:

         Jutro, 6 stycznia, przyjdziemy do naszych świątyń, by z Mędrcami złożyć Bogu ofiary. Tego dnia we wszystkich parafiach naszej diecezji rozpoczniemy Rok św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy jego urodzin. Zapraszam Was do włączenia się do Orszaków Trzech Króli, organizowanych w wielu parafiach naszej diecezji. Będzie to także nasz hołd dla św. Jana Pawła II, papieża rodziny, oraz wszystkich walczących sto lat temu, w 1920 r., w obronie Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Hasło Orszaku „Cuda, cuda ogłaszają” uświadamia nam, jak wiele cudów Bóg ciągle działa w naszych rodzinach, społeczeństwie i Kościele. Z wdzięcznością tego dnia myślimy o misjonarzach z naszej diecezji, głoszących cuda Ewangelii w różnych częściach świata.

Niech nam Bóg błogosławi na dobre przeżycie uroczystości Objawienia Pańskiego!

Płock, dnia 29 grudnia 2019 r., w święto Świętej Rodziny

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Zarządzenie: Słowo zachęty proszę odczytać wiernym w niedzielę, 5 stycznia 2020 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dn. 29 grudnia 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę