SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 2023

Kochani Diecezjanie! Z radością przekazuję Wam, że w sobotę 3 czerwca 2023 roku, o godzinie 11.00, w Bazylice Katedralnej w Płocku udzielę trzem diakonom święceń kapłańskich. Oto ich nazwiska i parafie pochodzenia:

Pióro

1. Diakon Radosław Pilśnik z parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku;
2. Diakon Piotr Benedykt Stann z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Londynie;
3. Diakon Piotr Majtyka z parafii pw. św. Małgorzaty Dziewicy Męczennicy w Łomiankach (Archidiecezja Warszawska) – skierowany do pracy duszpasterskiej w Islandii.

Zapraszam na tę uroczystość! Przyszłych kapłanów polecam modlitwie Drogich Diecezjan, zwłaszcza proszę o nią chorych i cierpiących. Jednocześnie dziękuję za wspieranie działa powołań i ofiarność na rzecz naszego Seminarium.

Z serca Wam błogosławię -
† Szymon Stułkowski
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego, proszę odczytać wiernym w niedzielę 28 maja br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Płock, dnia 22 maja 2023 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę