Skauci Europy zapraszają w swoje szeregi

W sobotni poranek 9 września br. plac przed kościołem św. Dominika przy ul. Kościuszki w Płocku zaludnił się dziećmi w wieku szkolnym oraz ich rodzicami. Na okrzyk jednego z mężczyzn ,,Wilczki, wilczki!” ubrani w błękitne koszule chłopcy odkrzykując hasło ,,Ze wszystkich sił!” zbiegli się w jedno miejsce, a następnie otoczyli go, ustawiając się w półokręgu. Po chwili dołączył do nich ksiądz.

Skauci

Tak rozpoczęła się zbiórka Skautów Europy. Kim oni są? To organizacja harcerska, której pełna nazwa - Stowarzyszenie Skautingu Katolickiego ,,Zawisza” - Federacja Skautingu Europejskiego, najlepiej oddaje jej charakter. Wyróżniającą cechą jest podejście do wiary. Organizacja działa w oparciu o przepisy prawa państwowego i kościelnego, posiadając status prywatnego stowarzyszenia wiernych.

W Płocku zbiórki odbywają się od października 2022 roku przy kościele na „Górkach”, gdzie skauci znaleźli swoją przystań. W sobotę 9 września br. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie ,,wilczków”, czyli chłopców w wieku 8-12 lat. Nazwa nawiązuje do gromady zwierząt opisanej w ,,Księdze Dżungli” Kiplinga, która poprzez przygody poznaje prawa rządzące lasem. Nie inaczej jest w przypadku płockich wilczków, które po rozpoczęciu zbiórki wyruszyły do parku nad pobliskim zalewem, a wiosną spotykały się w lasach Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, by tam doświadczyć bliskości natury, a poprzez nią przybliżyć się do jej Stwórcy.

Zbiórki są pełne gier i zabaw pozwalających spożytkować dziecięcą energię, uczą odpowiedzialności, a także współpracy przy budowie szałasu czy polowaniu na niewidzialnego jelenia. Podczas spotkań chłopcy uczyli się między innymi o potrzebie pomocy słabszym, czym jest szacunek czy posłuszeństwo rodzicom. Poczucie wspólnoty cementowały posiłki przygotowywane z produktów przyniesionych ze sobą przez każdego skauta.

Młodzież w wieku 12-17 lat tworzy drużyny. Tu stawia się na naukę odpowiedzialności i samodzielności poprzez przygodę. Młodzież pełnoletnia formowana jest w duchu brania odpowiedzialności, pomocy słabszym kolegom oraz podejmowania prób rozeznania życiowej drogi. Celem pedagogiki Skautów Europy jest ukształtowanie człowieka kierującego się w życiu słowami składanego przyrzeczenia: ,,Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam: całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść pomoc w każdej potrzebie i przestrzegać Prawa Harcerskiego”.

Formacja młodych skautów to nie tylko regularne zbiórki odbywające się w drugą i czwartą sobotę miesiąca, ale także wspólne biwaki. Płockie wilczki swój pierwszy mają już za sobą. Odbył się on w czerwcu br. w podpłockich Białobrzegach.

Doświadczeniu przygody towarzyszy także wymiar duchowy poprzez wspólną modlitwę na zbiórkach, obecność kapłana oraz comiesięczne Msze święte u ojców klaretynów, na których gromadzą się płoccy skauci różnych grup wiekowych. Należy podkreślić, że w ciągu roku każda z nich organizuje zbiórki niezależnie od pozostałych. Dodatkowo odbywają się one odrębnie w nurcie męskim i żeńskim, tak by uwzględniając różnice psychofizyczne między płciami dać dzieciom optymalne warunki do rozwoju.

Skauting jest dobrą pomocą dla rodzin pragnących wychowywać swoje dzieci w duchu katolickim i patriotycznym.

Informacja własna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę