Skansen w Sierpcu: wystawa o Bożym Narodzeniu na Mazowszu

Eksponaty związane z wieczerzą wigilijną, drzewka choinkowe udekorowane słomą czy zwyczaj odwiedzania domostw przez tzw. Herody można obejrzeć na wystawie „Boże Narodzenie na Mazowszu” w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wystawa czynna od 7 grudnia br. zorganizowana jest w dziesięciu chałupach z przełomu XIX i XX wieku oraz we wnętrzach dworskich.

Skansen_sierp_bn_2019.jpg

Wystawa „Boże Narodzenie na Mazowszu” każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Chętnie wracają oni do przeszłości, przypominając sobie, że od wieków przygotowania do świąt koncentrowały się na przygotowywaniu wigilijnych potraw. We wnętrzach chałup istotny element stanowią zatem składniki niezbędne do wypieku świątecznych ciast, takie jak suszone śliwki, orzechy czy jabłka.

Zwiedzający wystawę w izbach zobaczą drzewka choinkowe udekorowane ozdobami ze słomy i bibuły, orzechami, jabłkami czy też wypiekanymi własnoręcznie piernikami: - Zanim do Polski dotarły choinki, w kątach izb umieszczano snopy niewymłóconego zboża, udekorowane światami, czyli ozdobami wykonanymi z opłatka o różnorodnych kształtach. Jest to upamiętnianie rolniczego pochodzenia Świąt Bożego Narodzenia – podkreślają organizatorzy wystawy.

Ponadto w jednej z izb znajdują się grupy kolędnicze, które według tradycji odwiedzały gospodarzy sąsiednich domostw. Warto tu wymienić chociażby grupę z gwiazdą, chłopców z szopką, Trzech Króli czy tzw. Herodów.

Wystawa „Boże Narodzenie na Mazowszu” stwarza też okazję do poznania historycznej wieczerzy wigilijnej: - Zapraszamy do wkroczenia w świat Świąt Bożego Narodzenia odległego o ponad sto lat, gdzie pachnie świeżo upieczony piernik, a zimowe wieczory spędza się na kręceniu powróseł. W czasach, gdy potrawy na stole wigilijnym są bardzo wymyślne, a choinka jest bardziej przebrana niż ubrana, wystawa prezentująca tradycyjne rytuały świąteczne zyskuje wymiar szczególny – uważają pracownicy sierpeckiego skansenu.

Ekspozycja „ Boże Narodzenie na Mazowszu” będzie prezentowana do końca lutego 2020 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę