Skansen w Sierpcu odnawia szaty liturgiczne

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu postanowiło odnowić szaty liturgiczne, które znajdują się w zbiorach tej placówki. Zabytkowe ornaty i stuły trafiły do pracowni konserwatorskiej w Krakowie. Za kilka miesięcy będzie można je ponownie podziwiać w mazowieckim skansenie.

Logomwm.jpg

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu posiada zabytkowe szaty liturgiczne: cztery ornaty i trzy stuły, pochodzące z pierwszej połowy XX wieku. Do placówki trafiły one jako darowizna z parafii Ligowo koło Sierpca. Dwa ornaty to szaty do tak zwanych zwykłych, niedzielnych obrządków. Pozostałe, między innymi w kolorze fioletu, były zakładane przez księży do liturgii w okresie najważniejszych świąt np. w Wielkanoc.

„Posiadane szaty liturgiczne mają dla nas niezwykle cenną wartość, walor kulturowy, który doskonale wpisuje się w naszą działalność muzealną, promującą elementy tradycji, historii i kultury północno- zachodniego Mazowsza. Na terenie muzeum mamy dwa obiekty sakralne: kapliczkę z Dębska i kościół z Drążdżewa, a te eksponaty są ich doskonałym uzupełnieniem. Warte podkreślenia jest też to, że tego rodzaju obiekty można oglądać w nielicznych placówkach” – podkreśliła Martyna Grabowska, kierownik działu konserwatorskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Dodała, że konserwacja zabytkowych ornatów możliwa jest jedynie w wyspecjalizowanej pracowni konserwatorskiej, ponieważ stare tkaniny są bardzo delikatne. Trzeba na nich na nowo umiejętnie połączyć w całość wszystkie ozdobne elementy. Prace rekonstrukcyjne wykona pracownia w Krakowie, być może do końca tego roku.

Po zakończeniu prac planowana jest wystawa czasowa, prezentująca odnowione szaty. Potem staną się one elementami cyklicznych wystaw m.in. „Rok Polski”.

Konserwacja szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” w wysokości 34 tys. zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny). Przedsięwzięcie będzie kosztować 82 tys. zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę