Siostry benedyktynki proszą o wsparcie remontu domu pielgrzyma

Siostry benedyktynki z Sierpca remontują dom pielgrzyma, który ma służyć społeczności lokalnej oraz chętnym z całej Polski. Inwestycja jest jednak bardzo kosztowna. Do końca roku powinien zostać wymieniony dach z konstrukcją, na co potrzeba około 560 tysięcy zł. Siostry proszą ludzi dobrej woli o wsparcie.

Sierpc.jpg

Budowę domu pielgrzyma przy Opactwie Sióstr Benedyktynek zakończono w roku 1996. Przez wiele lat był wykorzystywany dla różnych celów duszpasterskich m.in. gościł grupy rekolekcyjne, służył jako miejsce spotkań grup parafialnych itp. Obecnie stan techniczny obiektu nie pozwala na dalsze jego użytkowanie. Wymaga on gruntownego remontu.

„Bardzo gorąco prosimy o wsparcie remontu domu pielgrzyma, aby mógł on w pełni służyć przybywającym do sanktuarium i opactwa pielgrzymom i gościom. Dzięki życzliwości wielu osób dobrej woli stopniowo udaje się przeprowadzić kolejne inwestycje. Ale przed nami jeszcze dużo pracy. Do końca roku musimy wymienić dach z całą konstrukcją, co będzie kosztować około 560 tysięcy złotych. Konieczne jest też doprowadzenie nowej sieci wodociągowej, gazowej i odwodnienie. Te prace musimy wykonać z własnych środków” - mówi siostra Miriam, matka przełożona Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.

Po dokonaniu remontów i odpowiednim przystosowaniu dom pielgrzyma może stać się dla Opactwa bardzo ważnym miejscem oddziaływania społeczno-duszpasterskiego. Dom pielgrzyma wyposażony byłby w pokoje gościnne dla osób poszukujących odpoczynku i wyciszenia oraz sale rekolekcyjno-dydaktyczne, przeznaczone na różnego rodzaju spotkania (np. świetlica dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, sale dla grup duszpasterskich parafii itp.).

Tego typu ośrodek o charakterze kulturalno-religijnym wydaje się być bardzo potrzebny nie tylko lokalnej społeczności, ale też i pielgrzymom z całego kraju poszukującym spokojnego miejsca dla modlitwy, refleksji oraz odpoczynku. Część prac udało się już przeprowadzić. Inwestycję wsparły firmy i osoby prywatne. Dzięki temu udało się wykonać termomodernizację i nową elewację.

Osoby, które chciałyby dołożyć swoją „cegiełkę” do remontu szczegółowe informacje znajdą na stronie: www.benedyktynkisierpc.com.


Siostry benedyktynki zostały sprowadzone do Sierpca z Chełmna w r. 1625 i osadzone przy istniejącym już kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół został postawiony na miejscu, w którym wg tradycji w 1483 r. objawiła się Matka Boża. Dokumenty wizytacyjne dowodzą, że obecność figury w ołtarzu głównym wiąże się z objawieniami Matki Bożej. Na ich podstawie ks. Łukasz Paprocki napisał książkę, która stanowi najważniejszy dokument opisujący dzieje wciąż trwającego kultu Matki Bożej Sierpeckiej.

Staraniem Anny Potulickiej, podkomorzyny poznańskiej wybudowano dla sióstr benedyktynek klasztor na którego wyposażenie oddała swoje dobra, czyli połowę miasta Sierpca z przyległymi wioskami. Po kasacie klasztoru w 1892 r. i przeniesieniu zakonnic do Łomży, w budynku klasztornym do r. 1945 mieściło się więzienie. W 1947 r. osiedliły się tutaj znów siostry benedyktynki repatriowane z Nieświeża.

14 września 1981 r. biskup płocki Bogdan Sikorski za zgodą zgromadzenia erygował przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny parafię pw. św. Benedykta. Kościół jest diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei. Klasztor w Sierpcu przejął tradycję niektórych średniowiecznych klasztorów francuskich wyboru na ksienię Matki Bożej. Obecnie w Opactwie mieszka siedem sióstr po profesji wieczystej i trzy siostry z domu w Żarnowcu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę