Siódmy pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem w Płocku

We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych 24 maja 2019 r. na cmentarzu zabytkowym w Płocku odbył się pogrzeb 38 dzieci zmarłych przed urodzeniem. Mszy św. i obrzędom pogrzebowym przewodniczył ks. biskup Roman Marcinkowski, biskup senior diecezji płockiej.

Nienarodzone.jpg

Bp Marcinkowski podziękował zgromadzonym za obecność i wsparcie oraz chrześcijańską solidarność: „Modlimy się za rodziców i rodziny dzieci poronionych, zmarłych w wyniku zbyt wczesnego porodu albo tych, które odeszły zaraz po urodzeniu. Tak bardzo chciałbym Was posłuchać, choć musiałbym zamilczeć pośród Waszych pytań. Utrata dziecka jest przecież najstraszniejszą traumą jaka może spotkać człowieka. Nigdy nie jest się na nią przygotowanym. Zawsze pozostaje pustka, ogromny ból i wrażenie, że wraz z odejściem dziecka zatrzymuje się czas” – mówił w homilii biskup.

Biskup senior pozostawił zasmuconym rodzinom zmarłych dzieci nadzieję, przypominając znaną prawdę, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Wskazał na Maryję jako Wspomożycielkę Wiernych, również w tej niezwykle trudnej sytuacji, jaką jest pogrzeb dziecka.

Jeden z uczestników uroczystego pogrzebu powiedział: „Już drugi raz jestem na tej Mszy św. w dzień pogrzebu nienarodzonych. Wspominam w tym dniu moje dziecko. Nie znam jego płci. Miało zaledwie 9 tygodni. Odeszło do Pana. A ja z żoną, mimo że nie mamy więcej dzieci, jesteśmy rodzicami. To dar”.

Pochówek dzieci nienarodzonych, to wynik zaangażowania wielu instytucji i osób, m.in.: Szpitala Świętej Trójcy i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, Wyższego Seminarium Duchownego, 64. Pułku Lekkiej Piechoty w Płocku, Zakładu Pogrzebowego Stanisława Frydrysiaka, Wojciecha Popielskiego i zarządu cmentarza przy ul. Kobylińskiego w Płocku, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich orazi uczniów Płockiego Uniwersytetu Ludowego, którzy pełnili wartę przy urnie z doczesnymi szczątkami zmarłych dzieci.

Funkcję koordynatora wydarzenia pełnił Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej z dyrektorem ks. dr. Wojciechem Kućką.

Był to już siódmy pochówek dzieci z płockich szpitali. Pierwsze tego typu wydarzenie odbyło się dnia 16 czerwca 2013 r., kiedy to został także poświęcony przez bp. Romana Marcinkowskiego pomnik-grób dzieci nienarodzonych.

Witold Wybult
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę