Sikórz: zajęcia sportowe dla seniorów

Dom Seniora Leonianum – Piękne życie! w Sikorzu koło Płocka, prowadzony przez diecezję płocką, rozpoczął realizację projektu sportowego „Aktywni Seniorzy”, który adresowany jest do osób w wieku 60+. W ramach projektu powstanie siłownia zewnętrzna, organizowane będą treningi sportowe oraz wyjazdy integracyjne: „Nasi podopieczni najbardziej lubią zajęcia we wspólnocie. Tym razem będą mogli rozwijać się sportowo, wspólnie z lokalną społecznością” – zapewnia ks. Łukasz Nowak, dyrektor Domu Seniora.

Aktywny-senior.jpg

Projekt pod nazwą „Aktywni Seniorzy” będzie realizowany do końca tego roku na terenie Domu Seniora Leonianum – Piękne życie! w Sikorzu, który prowadzi diecezja płocka. W ramach projektu powstanie siłownia zewnętrzna, na której seniorzy będą ćwiczyć kondycję fizyczną, poza tym organizowane będą cotygodniowe zajęcia sportowe z trenerem oraz comiesięczne spotkania i wyjazdy integracyjno-kulturalne.

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo, kochające sport i dbające o kondycję fizyczną, poszukujące motywacji i towarzystwa do wspólnych ćwiczeń. Warunkiem uczestnictwa jest bycie mieszkańcem gmin Brudzeń Duży i Stara Biała.

- Do realizacji projektu skłoniła nas sytuacja naszych mieszkańców, którzy tęsknią do robienia czegoś razem, we wspólnocie. Projekty realizowane w minionym roku pokazały nam, jak ważnym elementem życia dla uczestników w wieku 60+ było wspólne gotowanie, zajęcia plastyczne czy komputerowe, ćwiczenia i zajęcia w sali fitness. Uczestnicy wzajemnie się motywowali, cieszyli z lepszej sylwetki i niższej wagi. Stad pomysł, aby tym razem zrealizować projekt sportowy – mówi ks. Łukasz Nowak, dyrektor Domu Seniora Leonianum – Piękne życie!

Partnerami projektu „Aktywni Seniorzy” zostali: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie. Będzie on finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach rządowego Programu ASOS na lata 2014-2020, edycja 2020.

Dom Seniora Leonianum – Piękne życie! jest placówką dla seniorów, prowadzoną przez diecezję płocką. Powstał w 2018 r. w zmodernizowanych obiektach po Szkołach Katolickich (przeniesionych do Płocka); zajmuje 6 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Składa się z trzech części: Domu Seniora, Domu Dziennego Pobytu oraz części rehabilitacyjnej. W obiekcie znajdują się też trzy sale konferencyjno-bankietowe.

Aktualnie przebywa w nim około 60 podopiecznych. Domem zarządza Fundacja Leonianum – Piękne życie, stworzona z myślą o seniorach. Swoją nazwę wzięła ona od imienia patrona, którym jest bp Leon Wetmański, błogosławiony męczennik II wojny światowej, którego pasją była praca charytatywna.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę