„Serce dla Inki” w parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie

Tablica ze srebrnym sercem dla Danuty Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki Armii Krajowej, odsłonięta została w parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Mszy św. z tej okazji przewodniczył ks. Jarosław Wąsowicz SDB, inicjator ogólnopolskiej akcji „Serce dla Inki”: „Żołnierze Niezłomni walczyli z bezbożnym komunizmem o katolicką Polskę” – powiedział duszpasterz.

Inka.jpg

W kościele parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy dedykowanej „Ince” – Danucie Siedzikównie (1928-1946), sanitariuszce 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, zamordowanej przez UB w 1946 roku w Gdańsku.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. Koncelebrowali ją: proboszcz parafii ks. Andrzej Rutkowski i dziekan gostyniński ks. kan. Ryszard Kruszewski, a przewodniczył ks. Jarosław Wąsowicz SDB – inicjator ogólnopolskiej akcji „Serce dla Inki”. W kazaniu powiedział, że wartości, o które walczyli Żołnierze Niezłomni – „wyklęta armia”, pozostają wciąż aktualne.

„Historia Inki pokazuje nam, że te wartości nie dadzą się rozstrzelać i zakopać w bezimiennych grobach, jak chcieli komuniści. I nie da się zrozumieć losów Danuty Siedzikówny bez patriotyzmu jej rodziny, kolejnych pokoleń jej krewnych, którzy walczyli w powstaniach, byli zsyłani na Sybir i walczyli w II wojnie światowej” - wymienił duchowny.

Kaznodzieja podkreślił też, że Danuta Siedzikówna była „wierna”. W ostatnich latach stała się „ikoną całego pokolenia Żołnierzy Niezłomnych”, którzy po zakończeniu II wojny światowej pozostali wierni przysiędze danej Polskiemu Państwu Podziemnemu i nie przestali walczyć z sowietami. W rzeczywistości była to walka „z bezbożnym komunizmem o wolną, katolicką Polskę”.

Ks. Jarosław Wąsowicz odsłonił pamiątkową tablicę wspólnie z Hanną Pawełek, siostrą cioteczną „Inki”. Tablicę wykonał gostyniński rzeźbiarz Tadeusz Biniewicz. Wyrzeźbiono na niej wizerunek „Inki” oraz umieszczono srebrne serce – zbiórka złomu srebra prowadzona była wśród mieszkańców miasta. W srebrnym sercu znalazła się ziemia z gdańskiego grobu „Inki”. Gostynin jest 12. miastem na mapie ogólnopolskiej akcji „Serce dla Inki”:”

Z okazji uroczystości ku czci Żołnierzy Niezłomnych można było obejrzeć na Zamku Gostynińskim wystawę Biura Edukacji Narodowej IPN Oddział Gdańsk pt. „‹Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci›. Danuta Siedzikówna „Inka” 1928-1946”, z prezentacją Piotra Szubarczyka. Ponadto odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Płockiego Kameralnego Chóru Politechniki Warszawskie oraz Pawła Piekarczyka i Norberta „Smoły” Smolińskiego z zespołu „Contra Mundum”.

W spotkaniu ku czci Żołnierzy Wyklętych uczestniczyli m.in. żołnierze 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego, 64. Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego, członkowie rodzin Żołnierzy Niezłomnych z oddziału Władysława Dubielaka (działającego na ziemi gostynińskiej), Stowarzyszenie Pro Patria z Dobrzykowa, Stowarzyszenie Historyczne im. 11. Grupy Operacyjnej NSZ w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę