Seminaryjne uroczystości ku czci Akwinaty

28 stycznia w Kościele wspominamy postać św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. Żyjący w XIII wieku dominikanin miał ogromny wpływ na rozwój filozofii i teologii, dlatego w sposób szczególny towarzyszy klerykom w ich formacji intelektualnej. Z tej okazji w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku uroczyście obchodzono liturgiczne wspomnienie Akwinaty.

Uroczysto_ci_tomaszowe.jpg

Rano profesorowie i alumni zgromadzili się na Mszy św. pod przewodnictwem rektora WSD Marka Jarosza. W homilii Ksiądz Rektor zachęcał do postrzegania św. Tomasza nie tylko z perspektywy naukowej, ale także jako człowieka ogromnej wiary.

Druga część obchodów miała miejsce po południu w seminaryjnej Sali Biskupów. W czasie uroczystej akademii wykład okolicznościowy pt. "Dlaczego Chrystus nie napisał książki" wygłosił ks. dr Paweł Rochman, wicerektor WSD w Toruniu. W swoim wystąpieniu Gość płockiego Seminarium przedstawił argumentację i punkt widzenia Akwinaty.

Św. Tomasz urodził się około 1225 roku w Aquino. Oddany na wychowanie benedyktynom na Monte Cassino pobierał nauki w szkole klasztornej, a następnie studiował w Neapolu. Wstąpił do zakonu dominikanów i dalsze studia odbył w Paryżu i w Kolonii pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego. Wykładał filozofię i teologię. Napisał znakomite dzieła z tego zakresu. Zmarł w opactwie cystersów Fosssanova pod Terraciną 7 marca 1274 roku. W 1369 roku przeniesiono jego ciało do Tuluzy.


kl. Paweł Zdziarski