Sanktuarium Bożego Miłosierdzia otwarte dla wiernych

Informujemy, że Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, po kilkudniowej przerwie spowodowanej kwarantanną, od piątku 23 października zostało ponownie otwarte dla wiernych a wcześniej dokładnie zdezynfekowane.

Sanktuarium-w-plocku-wizualizacja.jpg

Ponieważ Siostry opiekujące się kaplicą pozostają jeszcze w kwarantannie podajemy do informacji kilka ważnych informacji.
Kaplica Sanktuarium jest otwarta według następującego porządku:
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (Koronka) i Adoracja Najśw. Sakramentu
16:30 Różaniec
17:00 Msza święta i zamknięcie kaplicyW Niedzielę kaplica Sanktuarium będzie dodatkowo otwarta na Mszę Świętą o godz. 8:00, następnie zamknięta aż do godz. 15:00 – zgodnie z wyżej podanym porządkiem.


 

Z racji na nowe obostrzenie epidemiologiczne informujemy, że w kaplicy może przebywać do 28 osób, jednocześnie uwrażliwiamy na przestrzeganie obowiązujących nas przepisów (szczególnie dezynfekcja dłoni po wejściu do kaplicy, troska o zachowanie dystansu i zakładanie maseczek). Informujemy, że prowadzimy całodobowa transmisja online z kaplicy na naszym kanale YouTube. Zapraszamy do modlitewnej łączności.Ks. Tomasz Brzeziński
Rektor sanktuarium

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę