Ruch Światło-Życie modli się za ks. biskupa Piotra Liberę

Około 170 osób wzięło w tym roku udział w letnich Oazach Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej. Odbywały się one w Gliczarowie Górnym w Tatrach. Ich owocem jest m.in. akcja „10tka różańcowa z Biskupem”, czyli modlitwa za ks. biskupa Piotra Liberę, przebywającego w eremie kamedulskim w Krakowie.

Modlitwa_oazy.jpg

W tym roku w letnich oazach uczestniczyło 170 osób: dzieci, młodzieży, animatorów świeckich i księży: - Zasadniczym celem formacji oazowej było umocnienie wiary poprzez codzienną Eucharystię, spotkania w grupach, wspólną i indywidualną modlitwę. Dało to młodym ludziom doświadczenie bliskości Boga i świadomość bycia we wspólnocie - powiedział ks. Marcin Mateusz Kędzia, diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie.

Dodał, że młodzi ludzie, którzy uczestniczą w Oazach, chcą kontynuować formację w Ruchu Światło-Życie, jeśli tylko znajdują się animatorzy świeccy i księża, którzy mają możliwości i wolę dalej formować w tym duchu ludzi młodych.      

Podziękowanie za czas letnich oaz, a zarazem rozpoczęcie nowego roku formacji będzie miało miejsce podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie 31 sierpnia w parafii św. Józefa w Płocku. W programie będzie m.in. Msza św. pod przewodnictwem bp. Mirosława Milewskiego, agapa przy domu rekolekcyjnym „Studnia” oraz spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności.

Ale już teraz można mówić o duchowych owocach letnich Oaz. W odpowiedzi na decyzję biskupa płockiego Piotra Libery, aby czas od 1 lipca do 31 grudnia tego roku przeżyć w klasztorze ojców kamedułów w Krakowie, młodzież Ruchu Światło-Życie zainicjowała akcję modlitewną pod nazwą „10tka różańcowa z Biskupem”. Polega ona na odmawianiu jednej dziesiątki różańca w każdą niedzielę w intencjach ordynariusza diecezji. W akcję włączyły się cały ruch oazowy wraz z gałęzią Domowego Kościoła oraz wspólnoty młodzieżowe diecezji.

- Różaniec, to prosta i skuteczna modlitwa. Do jego praktykowania nie potrzeba jakichś specjalnych warunków, można go odmawiać zawsze i wszędzie. Płocka Oaza, jako wspólnota, chce jednoczyć się w modlitwie ze swoim biskupem. Modlimy się „dziesiątką” różańca za niego w każdą niedzielę, ale zachęcamy też do tej modlitwy codziennie - podkreśla ks. Marcin Mateusz Kędzia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę