Rozstrzygnięcie konkursu na Rodzinne Szopki Bożonarodzeniowe 2020

W Dniu Dziadka, 22 stycznia 2020 r., w Sali Biskupów w Kurii Diecezjalnej, z udziałem Biskupa Płockiego Piotra Libery, miało miejsce wręczenie nagród w konkursie na Rodzinne Szopki Bożonarodzeniowe oraz loterii fantowej, które odbyły się w ramach 9. Płockiego Orszaku Trzech Króli.

Szopki-2020.jpeg

Ksiądz Biskup Piotr Libera podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu, a uczestnikom konkursu za wkład w realizowanie tradycji budowania żłóbka Pana Jezusa w rodzinach. W radosnych słowach, skierowanych zwłaszcza do dzieci, przypomniał, że Orszak Trzech Króli w Płocku to od wielu lat także konkurs na rodzinne szopki bożonarodzeniowe, które jednoczą dzieci, młodzież, rodziców, dziadków i szkoły.

Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 9. Orszaku Trzech Króli w Płocku, który miał miejsce 6 stycznia 2020 r., uświadomił zebranym, jak wiele osób zaangażowanych było w organizację zarówno orszaku, jak i konkursu oraz loterii. Przypomniał fragment listu papieża Franciszka „Admirabile signum” o znaczeniu i wartości żłóbka Chrystusa z 1 grudnia 2019 r., w którym Ojciec Święty pisał – także do tegorocznych wykonawców szopek: „Tym listem chciałbym wesprzeć piękną tradycję naszych rodzin, które w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie przygotowują żłóbek, a także zwyczaj umieszczania go w miejscach pracy, szkołach, szpitalach, więzieniach, na placach… To naprawdę realizacja twórczej wyobraźni, która wykorzystuje najbardziej różnorodne materiały do ​​tworzenia małych arcydzieł piękna. (…) Chciałbym, aby ta praktyka nie ustała, a wręcz mam nadzieję, że tam, gdzie została zaniechana, zostanie odkryta na nowo i ożywiona” (nr 1).

Prezes Wybult podziękował członkom zespołu ds. konkursu szopek, którym kierowała s. Dominika Dudzik CSP z Wydziału Katechetycznego Kurii Płockiej, a wspomagali ją: ks. dr Marek Wilczewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego, ks. dr Grzegorz Zakrzewski, diecezjalny wizytator nauki religii, Barbara Wątkowska z Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, Agnieszka Gościeniecka z Civitas Christiana oraz Barbara Brzeska, katechetka. W czasie eliminacji zostało zgłoszonych bardzo wiele prac, dlatego zdecydowano, że każda szkoła mogła wystawić jedynie jedną szopkę. Należy podkreślić, że wszystkie szopki to rękodzieło, nie zawierały żadnych gotowych figurek.

Prace zgłoszone w konkursie zostały zaprezentowane w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Na posiedzeniu dn. 3 stycznia 2020 r. komisja dokonała następującego wyboru – wyniki odczytała s. Dominika:

Miejsce

Nazwisko i imiona, Rodzina

Szkoła

Parafia

Opiekun

I

Rodzina Agnieszki i Bogdana PACHNIEWSKICH z córką Weroniką

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku

pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu

Matkowska Marzenna Bogumiła

II

Rodzina Anny i Radosława KIEŁBASÓW z córką Mają

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku Ciechomicach

pw. św. Maksymiliana w Płocku-Ciechomicach

Stankowska Barbara Magdalena

III

Rodzina Teresy i Artura GOŁĘBIOWSKICH z córką Zuzanną

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Wł. Broniewskiego w Płocku

pw. św. Jakuba w Płocku

Milewska Mariola

Wyróżnienie

Rodzina Anny i Piotra MAŁECKICH z synami Filipem i Wiktorem

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku

pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku

Śladowska Agnieszka Magdalena
Popek Alicja

Wyróżnienie

Rodzina Agnieszki i Zbigniewa CIESZKOWSKICH z synem Jakubem

Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie

pw. św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie

Tyńska Agnieszka Beata

Wyróżnienie

Rodzina Marioli i Roberta KAMIŃSKICH z córką Klaudią

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku-Ciechmicach

pw. św. Maksymiliana w Płocku-Ciechomicach

Stankowska Barbara Magdalena

Wyróżnienie

Rodzina Anny i Piotra ADAMCZYKÓW z córką Natalią

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku

pw. Świętego Krzyża w Płocku

Popek Katarzyna

Wyróżnienie

Rodzina Małgorzaty i Michała ZIÓŁKOWSKICH z synami Grzegorzem i Piotrem

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku

pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku

Lech Marzanna

Nagrody dla wszystkich laureatów wręczył Ksiądz Biskup Piotr Libera. Ponadto uhonorował on także troje uczestników loterii orszakowej, w której nagrodami były: rower, hulajnoga oraz golarka. Ksiądz Biskup podziękował wszystkim za zaangażowanie w pracę nad szopkami, zaprosił do udziału w kolejnej, 10. edycji konkursu w 2021 r., oraz pozdrowił babcie i dziadków z okazji ich święta.

Ze słowem podziękowania do wszystkich zwrócił się także ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej, który przekazał wszystkim obrazki z modlitwą Benedykta XVI za dziadków, zachęcając do pamięci o żywych i zmarłych babciach i dziadkach.

Spotkanie zwieńczyło pasterskie błogosławieństwo Biskupa Płockiego oraz poczęstunek. W uroczystości wzięli udział dzieci, rodzice, nauczyciele, katecheci oraz pracownicy Kurii Płockiej.

Ks. Wojciech Kućko

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę