Relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku

Ksiądz biskup Piotr Libera 24 października 2022 r. wprowadził do parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej: - Wszyscy jesteśmy w służbie zdrowia ducha i ciała - zwrócił się do uczestników Mszy św. W Dniu św. Łukasza byli na niej obecni przedstawiciele Służby Zdrowia i kapelani placówek leczniczych z diecezji. Swoje święto patronalne tego dnia przeżywali też ojcowie klaretyni, którzy administrują parafią. Mszę św. poprzedził różaniec w intencji Służby Zdrowia.

Płock, Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

- Błogosławiona Hanna Chrzanowska zwyciężyła egoizm i zdobyła świętość. Ta polska pielęgniarka była damą spod znaku Miłosierdzia Bożego, realizowanego konkretną pomocą wobec chorych, opuszczonych i potrzebujących. Ta postać niezwykła, którą poznaliśmy bliżej dzięki peregrynacji jej relikwii po szpitalach, domach pomocy społecznej i hospicjach naszej diecezji. Od dziś „zamieszka” również w tej wspólnocie - zaznaczył bp Libera.

Przypomniał, że w modlitwach Chrystusa nazywa się „Niebieskim Lekarzem dusz”, a Kościół - „szpitalem polowym”. W Kościele - szpitalu jest wiele łóżek zapełnionych przez „poranione w przeróżny sposób serca”.

- Często, stawiając duchową diagnozę, przyczyną niedomagań okazuje się skrajny indywidualizm, duchowa zapaść, zaburzenia w relacjach międzyludzkich, alergia na kogoś bądź na coś. Na szczęście jest również bardzo wiele serc lekarskich, pielęgniarskich, serc pań salowych i z administracji, wiele serc kapelańskich, kapłańskich, które żyją misją służby człowiekowi – podkreślił hierarcha.

Dodał, że uczestnicy Mszy św.: lekarze, pielęgniarki, personel medyczny i pomocniczy szpitali i innych placówek medycznych bądź opiekuńczych w diecezji oraz ojcowie klaretyni - w jakimś sensie są „w służbie zdrowia”, w służbie dobrego stanu ducha i ciała ludzi, do których zostali posłani.

Podziękował także gospodarzom miejsca – ojcom klaretynom za to, że od czasu ich obecności w Płocku, na duchowej mapie miasta pojawił się nowy, ważny punkt duszpasterski. W kościele „na Górkach”, w których są gospodarzami „powrócił czas świadectwa Ewangelii Miłosierdzia i szukania dróg, by dotrzeć do zagubionego człowieka XXI wieku”.

W święto patronalne Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów przypomniał słowa św. Antoniego Marii Klareta, który jednemu ze swych dział nadał tytuł: „Egoizm zwyciężony”.

- Tylko człowiek, który zwyciężył egoizm, czyli zakochanie w sobie samym aż do odwrócenia się od Boga i ludzi, może być uczniem Jezusa. Tylko człowiek, który przezwycięża nieustanie tendencję do stawiania siebie, własnych zachcianek w centrum, tylko człowiek wolny od takiej słabości może być autentycznym misjonarzem, czyli głosicielem Dobrej Nowiny. Dla tych, którzy chcą wszystko i wszystkich, z Bogiem włącznie, traktować jako swoją własność, jako trampolinę do kariery, sposób na pomnożenie własnych zysków, dla takich ludzi Ewangelia jest zdecydowanie „złą nowiną” – zaakcentował kaznodzieja.

Wprowadzone do wspólnoty parafii na płockich „Górkach” relikwie pierwszego stopnia bł. Hanny Chrzanowskiej na stałe będą znajdować się w kaplicy pobliskiego Szpitala Świętej Trójcy. Kapelanem w tej placówce jest o. Krzysztof Kaniowski CMF.

Na zakończenie diecezjalnych obchodów Dnia św. Łukasza – Patrona Służby Zdrowia ks. Jakub Kępczyński, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia, kapelan w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, podziękował za pracę oraz złożył życzenia uczestnikom spotkania.

Organizatorami spotkania byli: ks. Jakub Kępczyński, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia oraz o. Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę