Rekolekcje Powołaniowe w WSD – 19-21 listopada 2021 r.

Klerycka Grupa Powołaniowa zaprasza młodzież męską (od 16 roku życia) na Rekolekcje Powołaniowe do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Rekolekcje odbędą się w dniach 19-21 listopada 2021 r., pod hasłem ,, Ojciec – Syn - Uczeń”.

OJCIEC SYN UCZEŃ

Będzie to czas do lepszego poznania siebie, drugiego człowieka, a przede wszystkim Boga. Młodzież uczestnicząca w rekolekcjach będzie miała okazję poznać kleryków oraz ich codzienne życie.
Zachęcamy do wzięcia udziału w Naszych rekolekcjach!
Czekamy na Ciebie!
Na rekolekcje prosimy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, śpiwór, zeszyt, długopis, przybory toaletowe, obuwie i strój na halę sportową itp.
W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodziców.
Zgłoszenia: sebastianksm2@gmail.com

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę