Rekolekcje online dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Duszpasterstwo Osób Niesłyszących i Słabosłyszących Diecezji Płockiej transmituje na swoim fejsbuku Migane Rekolekcje Adwentowe, czyli rekolekcje dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Są one emitowane na stronie www. Effatha24.com, prowadzonej przez Duszpasterstwo Niesłyszących w Polsce: „Potrzebne są umiejętności, ale też miłość, aby nasze głoszenie rękami było efektywne” - mówi ks. Bogdan Kołodziejski, jeden z rekolekcjonistów.

Adwent.jpg

Ogólnopolskie Duszpasterstwo Niesłyszących w Polsce transmituje codziennie na swojej stronie internetowej: www.Effatha24.com – krótkie, 3-minutowe rozważania adwentowe, osnute wokół Ewangelii dnia. Są one także udostępniane na fejsbuku Duszpasterstwa Osób Niesłyszących i Słabosłyszących Diecezji Płockiej.

Jednym z rekolekcjonistów jest ks. Bogdan Kołodziejski, wikariusz parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku, który nauczył się języka migowego w seminarium duchownym: „Pewnego dnia pomyślałem, że warto nauczyć się migania. Chodziłem na świetlicę dla osób niesłyszących, wziąłem udział w kursach wakacyjnych, miałem żywy kontakt z osobami głuchymi. Wiem, że potrzebny jest codzienny kontakt z miganiem” – podkreśla duszpasterz.

Rozważania podczas Miganych Rekolekcji Adwentowych głosił kilkukrotnie. Przyznaje, że tylko za pośrednictwem języka pokazywanego rękami można dotrzeć do osób niesłyszących i słabosłyszących: „Niesłyszący bez swojego duszpasterza nie mają szans być w Kościele. Potrzebują materiałów w swoim języku i migających księży, aby dotrzeć do Jezusa, mieć poczucie wspólnoty z Nim i innymi ludźmi oraz zrozumieć liturgię. Aby jednak miganie o Bogu i wierze przynosiło efekty, potrzebna jest miłość do tych ludzi” – mówi ks. Bogdan Kołodziejski.

Wspólnie z ks. ks. Pawłem Biedrzyckim, administratorem parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Żmijewie Kościelnym, który jest diecezjalnym referentem ds. osób niesłyszących i ks. Mariuszem Marciniakiem, wikariuszem parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim, inicjuje w czterech miejscach w diecezji: Pułtusku, Płocku, Mławie i Rypinie - cykliczne spotkania dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Duszpasterstwo to prowadzi także fejsbuka, na którym m.in. transmitowane są Msze św. w języku migowym.
W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku aktualnie kilku kleryków uczy się języka migowego. Być może w przyszłości przybędzie parafii, w których będzie prowadzone duszpasterstwo osób niesłyszących i słabosłyszących.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę