Ratowo na obchodach 100.lecia Bitwy Warszawskiej na Narodowym

Ułani z kawalerii ochotniczej skupieni przy Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w Ratowie wraz z księdzem kapelanem wzięli udział w widowisku multimedialnym "1920. Wdzięczni Bohaterom" zorganizowanym na Stadionie Narodowym dla uczczenia stulecia Bitwy Warszawskiej.

Archiwum-sanktuarium-ratowo.jpg

Przedsięwzięcie zostało zaprezentowane w nowoczesnej formie kolażu różnych ekspresji artystycznych, pośród których znalazły się elementy koncertu, filmowej prezentacji materiałów archiwalnych z okresu wojny polsko-bolszewickiej, elementy rekonstrukcji historycznej a także pokaz osiągnięć najnowszych technik multimedialnych.

W widowisku wystąpili m.in. Stanisława Celińska, Stanisław Soyka, Maciej Balcar, Katarzyna Cerekwicka, Antoni Królikowski, spadkobiercy tradycji różnych formacji wojskowych II RP, jak również grupy rekonstrukcyjne formacji bolszewickich. Rolę marszałka Józefa Piłsudskiego zgrał Jarosław Gajewski, a Michaiła Tuchaczewskiego - Wojciech Brzeziński. Orkiestra Polskiego Radia zaprezentowała utwory m.in. Cypriana Kamila Norwida, Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej. 

Ułani ze stowarzyszenia Krechowiacy, skupieni wokół Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie w umundurowaniach historycznych wystąpili w barwach Szwadronu Przybocznego Prezydenta RP, natomiast ich kapelan, ks. Bogdan Pawłowski wcielił się w rolę kapłana posługującego wśród wojska polskiego wracającego ze zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

- Znamy postać ks. Ignacego Skorupki, który zginął w bitwie pod Ossowem udzielając konającemu żołnierzowi ostatniego namaszczenia, natomiast nie wiemy, że w czasie wojny polsko-bolszewickiej w armii polskiej posługiwało ponad dwustu kapłanów, którzy podlegali dziekanowi generalnemu, gen. brygady ks. Piotrowi Niezgodzie, odznaczonemu potem Krzyżem Walecznych. Dlatego też cieszę się, że przybliżając postać kapelana frontowego, mogłem uczcić pamięć tych bohaterskich kapłanów a jednocześnie przypomnieć o ważnym duchowym wymiarze duszpasterstwa wojskowego – podkreśla ks. Bogdan Pawłowski, kapelan stowarzyszenia Krechowiacy Towarzystwo Edukacji Historycznej im. I Pułku Ułanów Krechowieckich.

Widowisko zostało zaprezentowane 15 sierpnia b.r. o godz. 20.30 na Stadionie Narodowym w Warszawie, partnerem artystycznym była instytucja kultury Biuro Programu Niepodległa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę