Przyjęcie relikwii św. Jana Pawła II w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu

Relikwie św. Jana Pawła II pierwszego stopnia (kroplę krwi) przyjęła 16 października 2020 r. parafia pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu. Mszy św. z tej okazji przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski: - Zachwyćcie się życiem i nauczeniem naszego wielkiego Rodaka, nie lękajcie się - jak On - mieć serca otwarte dla Chrystusa – wezwał biskup.

Relikwie-jp-2.jpg

Bp Mirosław Milewski przewodniczył Mszy św. w kościele parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu po wprowadzeniu relikwii św. Jana Pawła II. Przypomniał, że Papież 22 października 1978 r. wypowiedział pamiętne słowa: „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Uznano je za programową wypowiedź trwającego prawie 27 lat pontyfikatu.

Podczas podróży apostolskich Ojciec święty „pukał do drzwi domów i serc ludzi na wszystkich kontynentach”. Były one impulsem do historycznych gestów Papieża, wyrażających wolę dialogu i pojednania. Jako pierwszy papież w dziejach Jan Paweł II odwiedził kościół luterański, synagogę i meczet. Za nieocenione uważa się jego zasługi dla dialogu katolicko-żydowskiego. Był pierwszym Papieżem, który jadł z robotnikami obiad w stołówce, zasiadł przy stole z bezdomnymi, odwiedzał ośrodki pomocy dla najuboższych.

Bp Milewski zaakcentował, że wierni przasnyskiej parafii tego dnia otrzymują „potężnego orędownika przed tronem Bożym”. Poprosił, aby zachwycili się życiem wielkiego Rodaka i jego nauczaniem, znaleźli w nim wzór do naśladowania. Za jego przyczyną niech proszą Boga o to, czego im potrzeba, dziękują za otrzymane dary, przepraszają za grzechy i ludzkie ułomności.

Zaapelował, aby nie lękali się - jak On - mieć serca otwarte dla Chrystusa, nie lękali się utrapień obecnego czasu: „Bóg mówi do swojego ludu przez różne wydarzenia, również przez choroby i pandemie. Jeszcze niezbyt wyraźnie widzimy ten plan Boży wobec świata i nas samych, ale z pewnością Bóg realizuje swoje zamierzenia wobec ludzkości i człowieka. Jan Paweł II zdaje się dziś mówić, abyśmy wszystko i bez reszty zawierzyli Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej. Dlatego pomimo niepewności dnia dzisiejszego nie martwy się zbytnio o dzień jutrzejszy. Jesteśmy bardzo w rękach Bożych” - głosił bp Milewski.

Relikwie św. Jana Pawła II pierwszego stopnia (kroplę krwi) wspólnota parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu otrzymała z rąk kard. Stanisława Dziwisza. Znalazły się one w relikwiarzu ufundowanym przez parafian. Stałym miejscem relikwiarza będzie ołtarz boczny, przy którym znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej, obraz św. Pastuszków z Fatimy i ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

„Przyjęcie relikwii św. Jana Pawła II w naszej parafii jest związane m.in. z obecnością Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Pragniemy rozszerzać i promować kult świętego Papieża. Chcemy, aby jego życie i nauczanie stało się wskazówką dla wiernych. To nasz Patron na trudne czasy” – podkreślił ks. kan. Romuald Ciesielski, proboszcz parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę