Promocja książki o ks. Marianie Batogowskim, pierwszym księdzu diecezjalnym – misjonarzu

Promocja książki o ks. Marianie Batogowskim, który był pierwszym księdzem diecezjalnym – misjonarzem, odbyła się 16 października br. w Książnicy Płockiej: „Kościół będzie wiarygodny, dopóki będzie misyjny” – podkreślił Witold Wybult, autor publikacji. Wydarzenie zorganizowano w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym.

Wybult.jpg

Ks. Marian Batogowski (1916-1982) był pierwszym księdzem z diecezji płockiej, skierowanym przez biskupa diecezjalnego do pracy na misjach. Był kapłanem, misjonarzem i autorem dziennika z pobytu w Indiach. Napisana przez Witolda Wybulta książka pt. „‹Dziennik indyjski› ks. Mariana Batogowskiego 1916-1982” posiada okładkę w formie listu, ponieważ ks. Batogowski swoje relacje wysyłał do Polski.

Witold Wybult, z wykształcenia prawnik i teolog, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji płockiej przypomniał, że ks. Marian Batogowski pochodził z parafii Maków Mazowiecki, ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, przez rok studiował w Rzymie, święcenia kapłańskie przyjął już po wojnie, w Łodzi w roku 1946. Był wikariuszem w Nasielsku, a potem proboszczem w Janowcu Kościelnym i w Płocku – Imielnicy. Został m.in. wikariuszem generalny i kanonikiem Kapituły Katedralnej Płockiej. A 25 sierpnia 1968 roku dopłynął do Indii.

„Jak sam napisał, decyzję o pracy na misjach podjął z chęci protestu i potrzeby ekspiacji. 1 września 1968 roku dotarł do Jeevodaya (co oznacza „świt nowego życia”) do misji, w której pracował ks. Adam Wiśniewski SJ, który na łamach „Tygodnika Powszechnego” zapraszał do współpracy w Indiach. Z wielu powodów ks. Batogowski zdecydował się jednak stamtąd odejść i 26 grudnia 1968 roku był już na nowej placówce w Mysore, gdzie m.in. pracował w domu dziecka św. Filomeny, był spowiednikiem i kierownikiem duchowym w seminarium” – relacjonował Witold Wybult.

Pracując w Mysore poznał wiele znanych osób, na przykład o. Mariana Żelazka SVD, jezuitę Anthony`ego de Mello, z którym korespondował czy też Matkę Teresę z Kalkuty. O siostrach z jej zgromadzenia napisał kiedyś, że „wynoszą kropelki Chrystusowej miłości na ulice Kalkuty”. Ks. Batogowski był też zaprzyjaźniony z Wandą Dynowską, pochodzącą z Petersburga; kobietą, która z katolicyzmu przeszła na hinduizm, i która była dla niego wzorem misjonarki.

„Ks. Marian Batogowski był człowiekiem wielkiego formatu, oddanym Bogu i ludziom, bezkompromisowym, bardzo pracowitym i lubianym - Hindusi zwracali się do niego „tande”, czyli „tatusiu”. Do Polski powrócił wiosną 1973 roku, chorował już wtedy na niewydolność nerek. Przez 2 lata mieszkał w Pułtusku, współpracował z wieloma gremiami i komisjami misyjnymi, a następnie w 1975 roku został proboszczem w Serocku. Zmarł 14 lutego 1982 r. w szpitalu na Bródnie w Warszawie, został pochowany w Serocku” – opowiedział autor misyjnej publikacji.

Zaznaczył też, że dwie siostry bliźniaczki księdza Batogowskiego wstąpiły do zakonu - były urszulankami Serca Jezusa Konającego. Jedna z nich, 92-letnia Teresa, wciąż jest w zakopiańskiej „Jaszczurówce”, gdzie przez 20 lat posługiwała podczas Mszy św. kard. Karolowi Wojtyle - papieżowi Janowi Pawłowi II, gdy odwiedzał to miejsce.

Promocja książki o ks. Marianie Batogowskim odbyła się w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, w ramach Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę