Proboszczowie z diecezji płockiej nie zarazili się koronawirusem

Trzech proboszczów z diecezji płockiej, którzy poddali się testom na koronawirusa, uzyskało ujemny wynik badania. Oznacza to, że nie zarazili od księdza redemptorysty, który w ostatnich dniach maja był w parafii Łopacin koło Ciechanowa, z okazji odpustu parafialnego.

Covid.png

Proboszczowie trzech parafii: Łopacin, Gąsocin i Sońsk (w gminie Sońsk) poddali się kwarantannie po tym, jak okazało się, że ksiądz redemptorysta z Braniewa, który w dniach 30-31 maja uczestniczył w uroczystościach odpustowych w Łopacinie, jest zarażony koronawirusem. Wykonane u nich testy na obecność koronawirusa dały wynik negatywny, co oznacza, że księża się nie zarazili, mimo kontaktu z osobą zarażoną.

Testy na obecność koronawirusa wykonano u wszystkich osób, które przebywały na kwarantannie po odpuście w Łopacinie. Na stronie internetowej Sanepidu w Ciechanowie wciąż znajduje się komunikat z dnia 5 czerwca, aby osoby, które miały kontakt z księdzem redemptorystą, zgłaszały się do stacji.

Zarażony ksiądz redemptorysta nie wymaga hospitalizacji, znajduje się w izolacji domowej. Prawdopodobnie zaraził się podczas święceń kapłańskich, które pod koniec maja odbyły się w Tuchowie koło Tarnowa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę