Proboszcz w Tłuchowie nagrodził lokalne wydawnictwa

Podczas zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Tłuchowo, które odbyło się 11 października br. ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski nagrodził trzy zespoły redakcyjne, działające na terenie Parafii Tłuchowo. Wyróżnienie  otrzymały: Zespół Redakcyjny Biuletynu Parafialnego „Apostoł”, „Tłuchowskie Zeszyty Historyczno-Społeczne” oraz Parafialna Strona Internetowa.

Tłuchowo, Parafia Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Fot. Ks. A. Zakrzewski)

- Trzy zespoły redakcyjne działające na terenie naszej parafii, podczas trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem Covid-19, nie zaprzestały swojej działalności i kontynuowały działania, aktywnie redagując i wydając publikacje oraz biuletyn. Dzięki ich działalności mieliśmy możliwość bieżącego śledzenia parafialnych wiadomości i nie zapomnieliśmy o Bogu, o Jego miłości i mocy. Trudny czas, w którym się znaleźliśmy nie zniszczył w nas wiary i nie zaprzepaścił nadziei na lepsze jutro – powiedział ks. Andrzej Zakrzewski wręczając nagrody redaktorom naczelnym: Annie Tłuchowskiej, Edycie Gąsiorowskiej i Radosławowi Różyckiemu.

Informacja własna parafii Tłuchowo