PRO MEMORIA dotyczące obowiązujących norm sanitarnych

Wobec trwającego zagrożenia epidemicznego i po docierających do mnie sygnałach o lekceważeniu bądź kwestionowaniu przez niektórych duchownych diecezji płockiej obowiązujących norm sanitarnych, przypominam ponownie, że:

1. Niedopuszczalne jest kwestionowanie w praktyce parafialnej noszenia maseczek przez wiernych czy też negowanie zagrożenia, związanego z wirusem COVID-19.

2. Nie wolno odmawiać wiernym udzielania Komunii Świętej na rękę, gdy o to proszą.

Wobec prezbiterów ignorujących wytyczne Konferencji Episkopatu Polski oraz wskazania sanitarne władz państwowych, będę zmuszony wyciągnąć sankcje przewidziane prawem kościelnym.

Płock, dnia 2 września 2021 r. 

Nr 1833/2021

† Piotr Libera
Biskup Płocki