Prezydent Andrzej Duda na nadaniu skwerowi nazwy „100-lecia Odzyskania Niepodległości” w Rypinie

Prezydent RP Andrzej Duda 11 listopada br. uczestniczył w Rypinie w uroczystości nadania skwerowi nazwy „100-lecia Odzyskania Niepodległości”: „Od 30 lat cieszymy się prawdziwie wolnym państwem” – podkreślił szef państwa. Przekazał także burmistrzowi miasta Pawłowi Grzybowskiemu flagę, która towarzyszyła polskim żołnierzom w Afganistanie podczas 10. zmiany kontyngentu.

Prezydent_rypin.jpg

Prezydent RP Andrzej Duda został zaproszony do Rypina na uroczystość nadania skwerowi nazwy „100-lecia Odzyskania Niepodległości”: „Od 30 lat cieszymy się prawdziwie wolnym państwem, które staje się coraz zamożniejsze, które w coraz większym stopniu dba o obywatela, o jego możliwości poprzez zrównoważony rozwój kraju. Całe pokolenia nie miały takiego szczęścia jak my; zwłaszcza młodzi, którzy urodzili się po 1989 roku nie pamiętają czasów, kiedy Polska nie była wolna i suwerenna” – zwrócił się do mieszkańców diecezji płockiej.

Prezydent podkreślił, że jest coś „niezwykle ważnego i głębokiego” w wieczornych spotkaniach 11 listopada, bo jest to nawiązanie do kultury i tożsamości przodków w czasach, kiedy Polska była pod zaborami. Potem tego świętowania zabraniali komuniści. Współcześnie coraz częściej ludzie spotykają się po to, żeby oddać hołd wielkiej, niepodległościowej tradycji, która trwała w sercach i duszach „także na ustach w postaci patriotycznej pieśni”. Zaakcentował, że podobne spotkania, to także zasługa ludzi pracujących w samorządzie terytorialnym.

Andrzej Duda podziękował Pawłowi Grzybowskiemu, burmistrzowi miasta Rypin, za nadanie skwerowi w mieście nazwy „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Dzięki temu rocznica wielkiego dnia w dziejach Rzeczypospolitej - 11 listopada 1918 roku - będzie na trwałe upamiętniony także w Rypinie.

Prezydent na pamiątkę przekazał na burmistrzowi Rypina polską flagę, która towarzyszyła polskim żołnierzom w Afganistanie podczas 10. zmiany kontyngentu: „Poprzednim prezydentem RP, który był w naszym mieście był 91 lat temu Ignacy Mościcki. Czujemy ogromny zaszczyt, zobowiązanie, ale także honor. Odwiedziny Polski lokalnej, gdzie bije serce ojczyzny, są dla nas bardzo ważne” – powiedział gospodarz miasta.

W programie spotkania było także wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Uczestniczyły w nim tłumy mieszkańców miasta.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę