„Powołał ich od sieci” – w Seminarium odbyły się rekolekcje powołaniowe

„Powołał ich od sieci” – pod takim hasłem na terenie Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku odbyły się rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej (28 czerwca – 1 lipca 2021 r.). Wzięło w nich udział 13 młodych osób, w wieku od 16 do 19 lat. Rekolekcje stacjonarne zorganizowano z inicjatywy Diecezjalnego Centrum Powołaniowego i Kleryckiej Grupy Powołaniowej.

WSD Rekolekcje
W programie wakacyjnych rekolekcji powołaniowych pt. „Powołał ich od sieci” była codzienna Eucharystia, grupki dzielenia, spływ kajakowy oraz wyjazd do Działdowa - miejsca męczeńskiej śmierci błogosławionych płockich biskupów męczenników: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego – w tym roku mija 80. rocznica ich śmierci w niemieckim obozie koncentracyjnym.   
Uczestnicy rekolekcji po ich zakończeniu mieli pozytywne odczucia. Pewne rzeczy były dla nich zaskoczeniem, na przykład Kajetan Franciszek Jastrzębski, 17-letni ministrant z parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku (uczeń w klasie biologiczno-chemicznej III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku) dowiedział się, że formacja w Seminarium trwa obecnie 7 lat. W podobnych rekolekcjach uczestniczył już kilkukrotnie: - W płockim Seminarium czuję się jak w domu. Takie spotkania, to ważny i pomocny czas integracji, zarówno podczas wspólnego pobytu, jak i wspólnych  modlitw – uważa ministrant.
- O tych rekolekcjach dowiedziałem się od ks. Kamila Mańkowskiego, tegorocznego neoprezbitera, pochodzącego z mojej parafii. To był pozytywny czas, wiele się w nim wydarzyło – stwierdza 18-letni Mateusz Rzeszotarski z parafii pw. św. Józefa w Rościszewie (uczeń LO im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu), ministrant. – Czy zostanę księdzem? Jeszcze nie wie, ale miałem w głowie taką myśl – przyznaje przyszły maturzysta, do którego podczas kilku dni rekolekcji najbardziej przemówiła przypowieść o talentach. 
Z kolei 16-letni Kamil Bartnikowski, z parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie (uczeń Zespołu Szkół nr 4 w Mławie), od 10 lat ministrant oraz członek Laboratorium Wiary zrozumiał, że ewentualne kapłaństwo wiąże się z cierpieniem i ofiarą: - W wiejskich parafiach księdzu jest łatwiej, w mieście bywa trudniej. Cierpienie można jednak ofiarować na przykład w intencji nawrócenia pewnych ludzi. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jest coraz mniej księży, a co się z tym wiąże – więcej pracy – mówi nastolatek, który także zastanawia się nad swoim powołaniem życiowym.
Również 16-letni Mateusz Kowalkowski z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, uczeń LO im. Bp. Leona Wetmańskiego w tym mieście, ministrant i członek zespołu muzycznego w parafii po raz kolejny wziął udział w rekolekcjach powołaniowych w Płocku, nie kryje, że jest zachwycony sprawną organizacją rekolekcji, a także sercem, jakie wkładają w nie profesorowie i klerycy.
- Z wielkim zainteresowaniem poznałem losy płockich biskupów męczenników, zamęczonych w Działdowie patronów diecezji. Poza tym mogliśmy się lepiej poznać podczas tzw. grupek dzielenia i zintegrować jako wspólnota podczas spływu kajakowego. To był dobry czas – przyznaje sierpczanin.    
Stacjonarne rekolekcje powołaniowe „Powołał ich od sieci” odbyły się z inicjatywy Kleryckiej Grupy Powołaniowej i Diecezjalnego Centrum Powołaniowego: - To był pierwszy, bezpośredni kontakt z uczestnikami rekolekcji powołaniowych – poprzednie odbywały się za pośrednictwem sieci internetowej. Głoszone konferencje koncentrowały się wokół adhortacji „Christus vivit” papieża Franciszka. Uczestnicy, to nie była „pechowa trzynastka”, większość gościła w naszych murach po raz kolejny, poza tym kontaktują się z nami za pośrednictwem sieci społecznościowych. Widzimy, że szukają Boga i że Seminarium może stać się dla nich drugim domem – powiedzieli ks. Radosław Zawadzki, prefekt Roku Propedeutycznego w WSD w Płocku i dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego oraz alumn Sebastian Szymański, odpowiedzialny za Klerycką Grupę Powołaniową. 
Organizatorzy rekolekcji zgodnie zaopiniowali, że warto teraz pomodlić się za ich uczestników, a wtedy być może spotkanie to wyda oczekiwane owoce w postaci powołań do kapłaństwa w diecezji płockiej.   

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę