Poświęcenie Przasnyskiego Okna Papieskiego

- Św. Stanisława Kostkę i św. Jana Pawła II wiele różni, ale łączy jedno: przez radykalną miłość byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego – powiedział ks. biskup Piotr Libera 18 kwietnia 2021 r. w Przasnyszu. W parafii farnej dokonał poświęcenia Przasnyskiego Okna Papieskiego, na które złożył się pomnik św. Jana Pawła II i płaskorzeźba św. Stanisława Kostki.

Okno-przasnysz.jpg

Bp Piotr Libera w czasie Mszy św. w kościele farnym (parafii św. Wojciecha) w Przasnyszu przypomniał, że przybył do tej świątyni, aby pobłogosławić pomnik św. Jana Pawła II i popiersie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Przyznał, że współcześnie wielu chciałoby pomniki związane z chrześcijaństwem i Kościołem raczej przewracać niż budować. Są one jednak przesłaniem skierowanym do obecnych i przyszłych pokoleń, wskazującym, jak żyć, „aby życia nie przegrać, nie zmarnować, ocalić to, co naprawdę cenne i ważne”.

Kaznodzieja zaznaczył, że pomniki, epitafia i inne tego typu pamiątki osób wielkich to swoiste wołanie, by ci, którzy przy nich się zatrzymują, na nie kierują swój wzrok, także chcieli dążyć do wielkości. Takie przesłanie płynie od dwóch wielkich Polaków, których wiele ich różniło, ale też obydwaj mieli ze sobą coś wspólnego.

- Zarówno Stanisław Kostka z pobliskiego Rostkowa, jak i Karol Wojtyła z Wadowic, późniejszy papież Jan Paweł II – byli świadkami Chrystusa. Każdym dniem swego życia, każdym wypowiadanym słowem, każdym życiowym wyborem, każdą podjętą decyzją – dawali świadectwo, że Chrystus Zmartwychwstały jest prawdziwym Panem i Zbawicielem świata. Na każdym etapie swojego życia szli drogą Chrystusowych przykazań, dlatego miłość Boża była w nich doskonała – zaakcentował bp Libera.

Zaznaczył też, że obaj święci „dobrze znali Jezusa przede wszystkim przez radykalną miłość”. To On nadawał sens ich życiu, On ich prowadził, dodawał sił w godzinach próby. Dla młodego Stanisława tą godziną próby była walka o realizację marzeń, by wstąpić do Towarzystwa Jezusowego, brak wsparcia ze strony najbliższej rodziny, niezrozumienie kolegów czy choroby z którymi się zmagał. Dla Karola – Jana Pawła, godziną próby był mroczny czas hitlerowskiej okupacji, potem komunizm walczący z religią w jego umiłowanej ojczyźnie, trudne problemy Kościoła, z którymi musiał mierzyć się jako papież.

- Obydwaj Święci przeszli jednak zwycięsko swoją drogę, ponieważ wiedzieli, że u jej kresu czeka na nich Zmartwychwstały Jezus – ten, któremu zawierzyli i z którym związali swój los na dobre i na złe. To On sam – Pan i Zbawiciel był ich ostateczną nagrodą i ukoronowaniem wszystkich życiowych wysiłków – podkreślił hierarcha.

Życzył też, aby oba pomniki w Przasnyszu na zawsze pozostały znakiem dwóch wielkich Polaków, którzy wygrali życie: doczesne i wieczne; by były one zaproszeniem do ich naśladowania, aby idąc drogą Bożych przykazań, coraz bardziej zbliżać się do Jezusa, budować na Nim codzienność i cieszyć się kiedyś oglądaniem Go twarzą w twarz przez całą szczęśliwą wieczność w Jego Królestwie.

W czasie Mszy św. bp Piotr Libera dokonał pobłogosławienia pomnika św. Jana Pawła II – w z okazji 100. rocznicy jego urodzin (2020) i 30. rocznicy jego pielgrzymki do Płocka (2021), a także płaskorzeźby św. Stanisława Kostki, ochrzczonego w przasnyskiej farze. Kard. Karol Wojtyła w 1967 roku wraz z kard. Stefanem Wyszyńskim był w Przasnyszu, skąd udali się do pobliskiego Rostkowa na obchody 400. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki. Rostkowo na Mazowszu to rodzina miejscowość św. Stanisława Kostki.

Pomnik św. Jana Pawła II i epitafium św. Stanisława Kostki wpisują się w parafialną koncepcję Przasnyskiego Okna Papieskiego. Inicjatorem jego powstania był gospodarz tego miejsca ks. prał. dr Andrzej Maciejewski, proboszcz parafii farnej w Przasnyszu.

Płaskorzeźbę św. Stanisława Kostki umieszczono w jednej z nisz przy głównym wejściu do kościoła farnego. Wieńczy ją ozdobna szarfa z duchowym mottem Świętego: „Ad maiora natus sum” (do wyższych rzeczy jestem przeznaczony, stworzony). Umieszczono też na niej zarys bazyliki św. Piotra, który przypomina o śmierci „Stanisława Polaka” w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku w Rzymie.

Z przodu znajduje się sylwetka wychylającego się z okna św. Jana Pawła II, który charakterystycznym gestem wyciągniętej prawej dłoni wita wchodzących do świątyni, w której w 1550 roku ochrzczono św. Stanisława Kostkę. Na dole znajduje się herb papieski i słowa z homilii wygłoszonej na Kwirynale 13 listopada 1988 roku przy relikwiach Świętego: „Niech św. Stanisław Kostka będzie patronem – patronem trudnych dróg życia polskiego…”.

Autorem Przasnyskiego Okna Papieskiego jest Aleksander Porożniuk, artysta pochodzący z Ukrainy, autor kilku podobnych dzieł, znajdujących się w parafiach diecezji płockiej.