Poświęcenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kurowie

Na terenie parafii Kurowo zainaugurowano działalność Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Otwarcie poprzedziła Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych i ich rodzin: - Kto służy bliźniemu, kto się nie wywyższa, kto stara się być bratem czy siostrą dla drugiego człowieka - może być nazwany dzieckiem Bożym – powiedział ks. biskup Piotr Libera 21 sierpnia br. do organizatorów i uczestników tych placówek.

Kurowo

W kościele parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie biskup płocki Piotr Libera zaznaczył, że w oczach Stwórcy wszyscy ludzie są Jego synami i córkami. Sprawił to jedyny Nauczyciel - Chrystus.

- To właśnie On próbuje wciąż nas nauczyć, że ten, kto służy bliźniemu, ten, kto się nie wywyższa, ten, kto stara się być bratem czy siostrą dla drugiego człowieka, może być nazwany dzieckiem Bożym. Bo „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Tylko taka postawa gwarantuje nam udział w Królestwie Bożym – podkreślił kaznodzieja. 

Pasterz Kościoła płockiego powiedział też, że każdy człowiek pragnie mieć obok siebie wiele osób, które są dla niego jak bracia i siostry. Czuje się szczęśliwy i bezpieczny, gdy wie, że w trudnej sytuacji może liczyć na pomoc innych.

Wyraził również przekonanie, że Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowach będą „prawdziwym domem, w którym człowiek człowiekowi niesie pomoc”. W miejscu tym będzie m.in. realizowana tzw. opieka wytchnieniowa, będąca ważnym elementem systemu pomocy społecznej. Takie placówki są  niezbędne dla społeczności lokalnej. Ich organizatorzy są „współczesnymi Samarytaninami” dla osób niepełnosprawnych.

- Oni będą widzieli w was albo swoich braci i siostry, którzy służą profesjonalną pomocą, wkładając w nią swe serce, albo ze smutkiem zauważą, że są dla was tylko kolejnym pacjentem czy numerem na liście podopiecznych. Proszę was, abyście wybrali właściwą drogę swojej służby. Wiem, że to nie jest łatwa praca, jednak jest ona świadectwem, że we współczesnym świecie liczy się nie tylko pieniądz czy sukces, ale także poświęcenie, troskliwość czy po prostu miłość bliźniego – zaakcentował hierarcha.  

Dodał, że podopieczni, czyli osoby niepełnosprawne, powinni pamiętać o wdzięczności. Słowo „dziękuję” wypowiedziane z serca doda skrzydeł opiekunom. Uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i wyrozumiałość przyczynią się do tego, że w domu w Ostrowach „wszyscy poczują się jak w wielkiej rodzinie”.

Bp Libera życzył też, by dzieło to przyczyniło się do pomyślnego rozwoju środowiska, było prawdziwym centrum samopomocy, wokół którego rozwijają się też inne inicjatywy, zwłaszcza wolontariat.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli na teren Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach (gmina Gozdowo), gdzie odbyło się poświęcenie i formalne otwarcie obu placówek.

W wydarzeniu uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, starosta sierpecki Andrzej Cześnik, przedstawiciele wojewody mazowieckiego, PFRON oraz Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej. Obecni byli podopieczni ośrodka oraz ich rodziny.

Organizatorami uroczystości byli: Dariusz Kalkowski, wójt gminy Gozdowo, Dariusz Śmigielski, przewodniczący Rady Gminy Gozdowo i ks. Waldemar Dziewulski, proboszcz parafii Kurowo.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę