Poświęcenie odnowionego ołtarza i ambony w Węgrze

- Miejcie w swoich sercach krzyż Chrystusa. Nie wstydźcie się go - wezwał ks. biskup Mirosław Milewski 2 lutego br. wiernych parafii Węgra. Podczas Eucharystii dokonał poświęcenia odnowionego ołtarza i ambony.

Wegra-oltarz.jpg

Bp Mirosław Milewski przypomniał wiernym parafii św. Jana Chrzciciela w Węgrze, że w czasie II wojny światowej Niemcy wysiedlali lokalną ludność, aby urządzić poligon. Na tym terenie niemieccy faszyści połamali i zniszczyli bardzo wiele przydrożnych krzyży. Profanacje krzyży poruszyły serca przodków.

- Mijają lata, zmieniają się ustroje, dochodzi do różnych transformacji, powstają nowe sojusze i przyjaźnie międzynarodowe, ale krzyż Chrystusa nadal komuś przeszkadza! Profanacje chrześcijańskich symboli religijnych są coraz częstsze i za każdy razem przesuwane są ich granice. Media wciąż informują o nowych pomysłach ludzi bezbożnych, którzy celem swej świętokradczej działalności uczynili bezczeszczenie tego, co dla ludzi wiary święte – zaakcentował bp Milewski.

Przypomniał kilka profanacji krzyża w Polsce w ostatnich miesiącach, w tym roztrzaskanie krzyża w kruchcie kościoła parafii św. Ojca Pio w Płońsku w diecezji płockiej: - To smutne i bolesne, że Krzyż Chrystusowy wciąż budzi agresję pewnych osób: zwykłych wandali, pseudoartystów, bluźnierców. Krzyż wciąż pozostaje znakiem „któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34) – zaznaczył biskup.

Stwierdził także, że w Polsce, w różnych miejscach wiszą na ścianach krzyże. Większość ludzi wierzących nosi krzyże na szyi, na łańcuszku: - Apeluję do waszych sumień, byście krzyż Chrystusa mieli także w swoich sercach. By nie był to jedynie pusty znak, element dekoracyjny czy ozdoba bez znaczenia. Nie wstydźcie się krzyża. Uczcie tego, czym jest krzyż zwłaszcza młodych, dzieci i młodzież, którzy karmieni fałszywymi ideologiami, zapatrzeni w szkiełka ekranów smartfonów, nie znają i nie rozumieją krzyża – powiedział hierarcha.


Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze powstała w XIV wieku. Obecny kościół – drewniany - został zbudowany w XVIII wieku. Został m.in. bardzo zniszczony podczas II wojny światowej. W 1941 roku komisarz niemiecki zamknął kościół, urządzając w nim skład zboża. W okolicach Węgry większość ludności została wysiedlona, a na okolicznych ziemiach powstał poligon. Niemcy konsekwentnie niszczyli krzyże, znajdujące się na tym terenie.

Po wojnie kolejni proboszczowie remontowali i modernizowali kościół parafialny. Obecne odnowienie ołtarza głównego i ambony, wykonane dzięki zaangażowaniu proboszcza parafii ks. Sławomira Szumskiego przy wsparciu parafian, było pierwszym tak kompleksowym od początku powstania kościoła. Prace konserwatorskie wykonała Katarzyna Cybulska-Jędraszek z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki „Monument” w Toruniu m.in. za dotację przyznaną przez konserwatora zabytków w Warszawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę