Podsumowano kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków w diecezji płockiej

Płock, Pułtusk, Mława i Ciechanów to cztery miasta w diecezji płockiej, w których z okazji uroczystości Wszystkich Świętych prowadzono kwesty na ratowanie starych, zabytkowych nagrobków. Wszędzie podsumowano już efekty zbiórki: najwięcej - około 60 tys. zł zebrano w Płocku, natomiast w Ciechanowie zebrano o 8 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Znicz.jpg

Podczas listopadowych kwest najwięcej pieniędzy, bo około 60 tys. zł zebrano podczas dwudniowej kwesty (1 i 2 listopada) na czterech cmentarzach Płocka, z inicjatywy Stowarzyszenia „Starówka Płocka” i płockiego oddziału Gazety Wyborczej, w ramach 20. kwesty pod nazwą „Ratujmy `Płockie Powązki`”.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na renowację czterech zabytkowych nagrobków na kilku płockich cmentarzach. Będą to nagrobki: księdza katolickiego Ignacego Smoleńskiego, księdza ewangelickiego Roberta Gundlacha, księdza prawosławnego Włodzimierza Studnikowa oraz 7-letniej Zosi Baltiejus. W minionych latach za pieniądze ze zbiórek na „Płockie Powązki” renowacji udało się poddać 45 obiektów. 

W Ciechanowie z inicjatywy komitetu społecznego „Wolontariat pamięci” udało się zebrać ponad 24 tys. zł, czyli o 8 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Na dwóch cmentarzach przez trzy dni (od 31 października do 2 listopada) kwestowało 200 wolontariuszy. Za pieniądze z kwesty odnowione zostaną nagrobki ks. Marka Olszewskiego, ks. Aleksandra Pęskiego oraz Tomasza Klonowskiego. Dokończone zostaną też prace związane z odnową grobu rodziny Dębowskich i nieznanej osoby.

W Pułtusku z inicjatywy Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13. Pułku Piechoty do puszek kwestujących trafiło około 20 tys. zł Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację kolejnego nagrobka oraz oczyszczenie i ponowne zabezpieczenie nagrobków odnowionych w latach poprzednich. Warto wiedzieć, że cmentarz świętokrzyski w Pułtusku jest jednym z najstarszych w Polsce - został założony w 1803 r.

W Mławie podczas dwóch dni (1 i 2 listopada) zebrano ponad 6 tys. złotych, czyli o 2 tys. zł. więcej niż przed rokiem. Kwestę zorganizowało po raz 16. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej. Pieniądze zbierali przedstawiciele urzędu miasta, starostwa powiatowego oraz członkowie stowarzyszenia. Zebrane środki zostaną przeznaczone na renowację wyznaczonych grobów. W minionych latach dzięki pozyskanym w ten sposób środkom udało się odnowić kilkanaście grobów, pojedynczych oraz zbiorowych.

Łącznie podczas kwest w czterech miastach diecezji płockiej zebrano około 110 tys. zł. Środki te, pochodzące od osób nawiedzających cmentarze w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, przyczynią się do zachowania dziedzictwa kulturowego, jakim są stare, zabytkowe, choć często już zniszczone przez czas nagrobki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę