Po raz pierwszy od wielu lat nie będzie kolonii w ośrodku Caritas w Popowie

Po raz pierwszy od lat Caritas Diecezji Płockiej nie mogła zorganizować kolonii dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym w swoim ośrodku w Popowie. Główną przyczyną była pandemia koronawirusa, z powodu której dzieci nie chodziły na zajęcia do szkół. W ten sposób wyeliminowana została główna ścieżka naboru dzieci na kolonie. W ubiegłym roku w ośrodku latem wypoczywało 400 osób z diecezji i około 130 z Białorusi.

Popowo.jpg

Caritas Diecezji Płockiej nie zorganizowała w tym roku kolonii dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym w swoim ośrodku w Popowie. Z powodu pandemii koronawirusa dzieci i młodzież nic chodzili do szkół i nie można było dokonać naboru na kolonie Caritas. Zazwyczaj odbywał się on za pośrednictwem placówek oświatowych i parafii.

Uczestnicy kolonii mieli zapewnione posiłki i opiekę wykwalifikowanej kadry oraz wiele atrakcji m.in. zwiedzanie Warszawy i innych miast, spływy kajakowe, warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe. Poza tym mieli mogli uczestniczyć w Mszach św. w niedziele czy w dni powszednie. Pobyt w ośrodku w jakimś stopniu odrywał ich od życia w świecie wirtualnym, w którym na co dzień funkcjonują.

„Z powodu pandemii nie mogliśmy zorganizować takich jak zazwyczaj kolonii – przyznaje ks. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej. – W minionych latach potencjalni uczestnicy, pochodzący z rodzin z trudnościami materialnymi, typowani byli przez szkoły, przy współpracy z proboszczami. W tym roku ta ścieżka naboru odpadła” – mówi ks. dyrektor.

Ośrodek w Popowie, to całoroczne centrum hotelowo-konferencyjne. Jest położony około 45 km od Warszawy, pośród pięknych lasów iglastych, tworzących specyficzny mikroklimat. Leży w pobliżu Serocka nad Zalewem Zegrzyńskim, a okolica posiada nieskażone środowisko naturalne, obfitujące w oazy fauny i flory. To wszystko może sprzyjać efektywnemu odpoczynkowi.

Ks. Paweł Rokicki, kierownik ośrodka w Popowie przyznaje, że kilka różnych grup z Polski i diecezji korzysta z pobytu w ośrodku, w różnej formie, ale nie są to niestety typowe grupy kolonijne. Wprowadzone z powodu pandemii rygory uniemożliwiły organizację klasycznych kolonii.

W ubiegłym roku w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowy Caritas Diecezji Płockiej im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego latem wypoczywało 400 osób z diecezji i około 130 z Białorusi. Ich pobyt kolonijny dofinansowywało Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę