Po raz pierwszy od lat nie odbędzie się AutoFara „Z Jezusem w drogę”

AutoFara „Z Jezusem w drogę”, od kilkunastu lat organizowana wiosną przez parafię św. Bartłomieja (farną) w Płocku, w tym roku nie może się odbyć. Dla kierowców z Płocka i okolic była okazją do wspólnej modlitwy w ich intencji oraz poświęcenia pojazdów na rozpoczęcie sezonu motoryzacyjnego.

Auto_fara.jpg

Płocka AutoFara „Z Jezusem w drogę” organizowana była od kilkunastu lat na rozpoczęcie sezonu motoryzacyjnego. Wzorem są podobne imprezy z Podkowy Leśnej, gdzie odbywają się już od kilkudziesięciu lat. Każdego roku w AutoFarze uczestniczyło kilkaset pojazdów, głównie samochodów i motocykli, z miasta i okolic. Wspólnie modlono się w intencji kierowców, ich pasażerów oraz za osoby, które poniosły śmierć w wypadkach drogowych.

Wydarzenie inicjowała parafia pw. św. Bartłomieja (farna) w Płocku, położona na Starym Mieście, wraz ze Sławomirem Roszkowskim, kolekcjonerem pojazdów zabytkowych.

- W tym roku z powodu stanu epidemii organizowana zazwyczaj w marcu lub kwietniu 17. AutoFara „Z Jezusem w drogę” niestety nie może się odbyć. Byliśmy już do niej przygotowani, wykonaliśmy plakaty, opracowana była też cała logistyka. Jednak w tej wyjątkowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, zmuszeni byliśmy odwołać doroczne spotkanie i wspólną modlitwę kierowców samochodów, motocykli i rowerów - przekazał ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii św. Bartłomieja, współorganizator AutoFary.

Jednak być może nie wszystko stracone - jeśli sytuacja epidemiologicza w kraju pozwoli, AutoFara być może odbędzie się w lipcu, przy okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Wszystko jednak zależy od tego, czy do tego czasu uda się opanować ekspansję koronawirusa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę