Płockie uroczystości 99. rocznicy obrony miasta przed bolszewikami

Eucharystią w katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia br. rozpoczęto w Płocku kilkudniowe obchody 99. rocznicy obrony miasta w wojnie polsko-bolszewickiej. Był to także dzień odpustu w bazylice katedralnej: - Maryja, to Nauczycielka naszego postępowania – podkreślił ks. Jarosław Mokrzanowski, sekretarz biskupa płockiego Piotra Libery.

04-img_8681.jpg

Eucharystii w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. Jarosław Mokrzanowski, sekretarz biskupa płockiego Piotra Libery oraz dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku. Za św. Josemarią Escrivą zachęcił do kontemplowania życia Maryi, naśladowania Jej miłości, przyrodzonej i nadprzyrodzonej elegancji, posłuszeństwa Bogu w „delikatnym połączeniu służby i panowania”.

W kazaniu podkreślił, że miłość, to przede wszystkim czyny, a także wierność i lojalność. Maryja była też dyskretna i często pozostawała niezauważona. Nie lubiła przyjmować pochwał, ponieważ nie pragnęła własnej chwały. W czasie wielkich cudów i aplauzu tłumów - znikała. Nie było Jej, gdy tłum chciał obwołać Jezusa królem, ale była pod krzyżem, kiedy wszyscy stamtąd uciekli.

- W Maryi nie ma nic z postawy panien głupich, które są posłuszne, ale w sposób bezmyślny. Maryja słucha tego, czego pragnie Pan, rozważa to, czego nie rozumie, pyta o to, czego nie wie. Ta Nauczycielka całego naszego postępowania. Uczy nas, że posłuszeństwo Bogu nie jest służalczością, ale pozwala odkryć wolność dzieci Bożych - zaakcentował kaznodzieja.

Ksiądz sekretarz zachęcił też do modlitwy w intencjach bp. Piotra Libery, przebywającego w eremie kamedulskim w Krakowie. Odczytał fragmenty jego listu do diecezjan, z zapewnieniem o duchowej jedności i pamięci o uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej w Smardzewie.

Po Eucharystii jej uczestnicy złożyli kwiaty na Bratniej Ziemi koło katedry. Potem przeszli pod Płytę Nieznanego Żołnierza gdzie m.in. wysłuchali hymnu państwowego i złożyli kwiaty. Strzały na wiwat wykonały Płocka Drużyna Kusznicza i Płockie Bractwo Kurkowe. Potem na Starym Rynku koncert dała Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Białej koło Płocka.

W programie obchodów rocznicowych tego dnia znalazło się też złożenie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, związanego z Płockiej legionisty i poety - Władysława Broniewskiego oraz Obrońców Płocka 1920 roku.

W gronie uczestników uroczystości byli m.in. członkowie Stowarzyszenia Jeździeckiego im. 4. Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, 64. Batalionu Lekkiej Piechoty Szóstej Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, kombatanci, parlamentarzyści, liczne poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę