Płock. Twoje "koło zamachowe" [Gość Płocki]

Biskup Piotr Libera spotkał się w płockim sanktuarium Bożego Miłosierdzia ze stypendystami Dzieła Nowego Tysiąclecia z terenu diecezji płockiej.

Fundacja Dnt