Płocczanie uczcili 31. rocznicę wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II

Mieszkańcy Płocka spotkali się na wspólnej modlitwie 7 czerwca 2022 r., w 31. rocznicę wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w Płocku. Od lat miejscem rocznicowych spotkań jest Plac Celebry Papieskiej z 1991 roku. Rok temu w tym miejscu powstał nowy pomnik, upamiętniający ważne spotkanie diecezjan z następcą św. Piotra.

31 Rocznica Wizyta JP II W Płocku

Papież Jana Paweł II był w Płocku w dniach 7-8 czerwca 1991 roku. Centralnym miejscem spotkania z płocczanami i diecezjanami był plac, obecnie Plac Celebry Papieskiej, gdzie sprawowana była Eucharystia.

Od lat w rocznicę tamtego wydarzenia na Placu Celebry na modlitwie spotykają się mieszkańcy miasta. Spotkania te zainicjował przed laty śp. Andrzej Drętkiewicz, pierwszy niekomunistyczny prezydent Płocka, który 7 czerwca 1991 roku powitał Ojca świętego na lotnisku w Płocku.

Rocznicowej modlitwie przewodniczył ks. Wojciech Piórkowski z parafii św. Jadwigi Królowej, na terenie której znajduje się pomnik papieski. Nowy pomnik powstał rok temu, architektonicznie nawiązuje do ołtarza z roku 1991. Przedstawia krzyż z płaskorzeźbą Jezusa Miłosiernego – to w Płocku 22 lutego 1931 roku św. s. Faustyna Kowalska po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”.

W modlitwie w 31. rocznicę Mszy papieskiej uczestniczyli m.in. członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji płockiej i innych organizacji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę