Płocczanie na Ogólnopolskim Zjeździe Orszaków

W dniu 2 marca 2019 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich w Warszawie odbył się Ogólnopolski Zjazd Orszaków. W zjeździe brali udział przedstawiciele naszej diecezji z Komitetów Organizacyjnych Orszaków Trzech Króli z Płocka, Płońska i Pułtuska.

Otk_2019_zjazd.jpg

6 stycznia 2019 roku, pod hasłem: „Odnowi oblicze ziemi” Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami 752 miejscowości w Polsce i 22 poza jej granicami. „Motywem przewodnim Orszaku w tym roku była zachęta do głębokiej refleksji nad pamiętnymi, wypowiedzianymi czterdzieści lat temu, słowami św. Jana Pawła II, do zbiorowego wysiłku na rzecz budowania lepszego świata, budowania dobra w naszej ojczyźnie i do osobistej pracy nad przemianą naszych serc” – możemy przeczytać w wydanej przy okazji zjazdu broszurze podsumowującej to niezwykłe wydarzenie.

Orszak Trzech Króli był zorganizowany we wszystkich województwach i diecezjach w Polsce. W diecezji płockiej odbyły się 23 orszaki, które współpracowały z Fundacją Orszak Trzech Króli w Warszawie. Wiemy jednak, że było też kilka takich, które nie zostały zgłoszone do warszawskiej centrali. Stanowiło to ponad 10 % wszystkich parafii naszej diecezji.

Obecni na zjeździe przedstawiciele Komitetów Organizacyjnych z Płocka, Płońska i Przasnysza otrzymali okolicznościowe dyplomy. Po gali orszakowej, chętni jej uczestnicy mogli wziąć udział w tzw. atrakcji dodatkowej czyli zwiedzaniu Zamku Królewskiego w Warszawie.

Witold Wybult

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę