Płocczanie modlili się za Żołnierzy Wyklętych

- Niepodległość, to sprzeciw wobec podległości ludzkich sumień - powiedział ks. Tomasz Trzaska, kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL, podczas Mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w katedrze płockiej 3 marca br. Jej uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą memoratywną, poświęconą niezłomnym oraz zaśpiewali hymn narodowy.

Wykl_ci.jpg

Mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych przewodniczył proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski, natomiast kazanie wygłosił ks. Tomasz Trzaska, kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL w Warszawie, wolontariusz badań prowadzonych na „Łączce” przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka.

W kazaniu cytował grypsy, jakie do swojej rodziny z więzienia komunistycznego pisał Łukasz Ciepliński, prezes IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, który w 1951 r. został skazany na śmierć przez państwo, za które walczył.

Jego grypsy przepełnione były miłością do Boga i do rodziny: - Łukasz Ciepliński wierzył, że jeśli wiara Chrystusowa zwycięży w ludziach i w ich sercach, to zwycięży polska niepodległość i pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. Wiedział, że kiedy nie ma niepodległości kraju, to godność ludzka jest niszczona – zaakcentował kapelan.

Głosił, że tzw. żołnierze niezłomni, wyklęci, pragnęli i walczyli o niepodległość, która zaczyna się od „nie”, od sprzeciwu przeciwko łamaniu ludzkich sumień, oporu wobec represji, terroru, tortur, wyrzucania religii ze szkół i z serc ludzkich, niszczenia Kościoła jako nośnika i spoiwa religii i niszczenia ludzkich sumień, „tak by jeden drugiego zdradzał, sprzedawał”.

Ks. Trzaska zwrócił też uwagę na szkody, jakie przyniosła Polsce okupacja sowiecka: - Powiedziała ludziom, że miłość bliźniego nie jest prawem, że twoja własność nie jest twoją własnością, że twoja wiara to kalectwo, ubóstwo i jeśli wierzysz w Boga i chodzisz do kościoła, to jesteś człowiekiem niepełnosprawnym – interpretował duchowny.

W jego opinii „niepodległość to sprzeciw wobec podległości ludzkich sumień”. O to walczyli i tego chcieli polscy, niezłomni bohaterowie. Chcieli chleba, ale z polskich piekarń, tymczasem władza komunistyczna oferowała „chleb sowiecki, komunistyczny, zdradziecki”. Niezłomni walczyli o to żeby Polacy „mieli polski chleb, modlili się po polsku, uczyli się po polsku, mówili po polsku i byli wolni w Polsce”.

Oprawę muzyczną Eucharystii zapewnił chór katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe szkół noszącym imię Armii Krajowej i „cichociemnych” oraz grupa rekonstrukcyjna. Obecny był Jacek Pawłowicz – dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL oraz senator PiS Marek Martynowski.

Głównym organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę