Płocczanie modlili się za pomordowanych na Wschodzie

Uroczystości patriotyczne z okazji Dnia Sybiraka odbyły się 17 września br., w 80. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, przy Memoriale Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie, na cmentarzu komunalnym w Płocku. Modlitwie przewodniczył ks. kan. Stefan Cegłowski, kapelan organizacji kombatanckich.

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Bielskiej w Płocku, w 80. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oraz w Dniu Sybiraka, odbyły się okolicznościowe uroczystości patriotyczne. Rozpoczęto je Mszą św. w kaplicy cmentarnej w intencji Sybiraków oraz pomordowanych na Wschodzie.

Mszy św. przewodniczył ks. kan. Stefan Cegłowski, kapelan organizacji kombatanckich, proboszcz parafii katedralnej w Płocku, a koncelebrował ks. emeryt Andrzej Fabisiak. Ks. Stefan Cegłowski w kazaniu przypomniał męczeństwo Polaków, którzy 17 września 1939 roku zostali zaatakowani także ze Wschodu.

- Najważniejszym w życiu przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, gdy zagraża niebezpieczeństwo. Wiara, to nie tylko głoszenie, ale to także uczynki. Po uczynkach, po codziennych zachowaniach poznajemy tych, którzy wierzą w Boga. Kiedyś będziemy sądzeni z miłości - podkreślił duszpasterz.

W swym słowie zwrócił też uwagę na to, że Sybiracy i pomordowani na Wschodzie „mieli w sercu polskość”. Ich już fizycznie od dawna nie ma, ale to im uczestnicy płockiej uroczystości zawdzięczają to, że są „tu i teraz”. To im należy się pamięć i modlitwa.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli pod Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie, gdzie m.in. odbył się Apel poległych, wykonano hymn państwowy i hymn Sybiraków, złożono też kwiaty.

Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie powstał z inicjatywy Remigiusza Bielewicza, prezesa płockiego oddziału Związku Sybiraków. Głównym elementem pomnika jest krzyż upamiętniający pomordowanych w 1940 r. przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz osiem tablic z nazwiskami pochodzących z dawnych Kresów II Rzeczpospolitej, którzy po 1940 roku zostali wywiezieni w głąb ówczesnego ZSRR, w ramach represji okupacyjnych władz sowieckich. Autorem projektu architektonicznego pomnika był płocki artysta Stanisław Płuciennik.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę