Płocczanie modlili się w 35. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Msza św. za Ojczyznę i pielgrzymka na tamę we Włocławku - do miejsca męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, odbyły się w Płocku 19 października br., w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość rocznicową zorganizował Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku.

Popie_uszko.jpg

Msza św. w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki sprawowana była 19 października w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Przewodniczył jej ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, płocki kanonista.

Kaznodzieja przypomniał, że miesiąc temu, 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, we Włocławku odbyła się akcja ,,Polska pod krzyżem”. W tym mieście oprawcy SB wrzucili do Wisły zmasakrowane ciało księdza Jerzego. Podczas swojej pielgrzymki apostolskiej, 7 czerwca 1991 roku, Jan Paweł II nazwał ks. Popiełuszkę ,,patronem naszej obecności w Europie - za cenę swojej ofiary z życia”.

Infułat zaznaczył również, że Papież z Polski, niczym prorok, zapowiedział konfrontację Kościoła ze światem, walkę dobra ze złem. Prosił o wzmocnienie siły „człowieka wewnętrznego” u progu czasów, „które nadeszły - i które idą”.

„Czyż bowiem nie nadeszły jakże trudne dla uczniów Jezusa czasy, w których w niewybredny sposób i przy każdej okazji atakuje się założony przez Zbawiciela Kościół, zuchwale profanuje się znak krzyża świętego, Eucharystię, wizerunki Matki Bożej czy ośmiesza się Chrystusową religię? Raz po raz słyszymy wypowiedzi i działania godzące wprost w prawo Boże, choćby w obszarze małżeństwa i rodziny czy ludzkiego życia” – ubolewał ks. Góralski.

Dodał, że w zmaganiu się o dobro w życiu i odpieraniu ekspansji ideologii, które godzą w ład moralny wszczepiony przez Stwórcę w ludzkie serca, trzeba pamiętać o słowach kapelana „Solidarności”: ,,Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią”.

„Miliony wciąż fascynuje Ewangelia Jezusa Chrystusa, którą tak odważnie głosił ks. Jerzy. Ciężki krzyż stał się udziałem gorliwego kapłana w ostatnich dniach jego ziemskiego życia, a jego bestialski mord okazał się w rzeczywistości początkiem powszechnego nawrócenia serc do Ewangelii” - powiedział ks. profesor.

Po Mszy św. wierni autokarem przejechali na tamę we Włocławku, gdzie odnaleziono zmasakrowane ciało ks. Jerzego Popiełuszki. Płocczanie modlili się w miejscowym sanktuarium, złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach związanych z ostatnimi chwilami życia kapelana ludzi pracy; odmówili też różaniec.

Organizatorem uroczystości w 35. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki był Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę