Płoccy misjonarze – ks. Wiesław Morawski i ks. Marek Figurski, Brazylia

W cyklu “Płoccy misjonarze” publikujemy list dwóch księży: Wiesława Morawskiego i Marka Figurskiego, którzy pracują na misjach w Brazylii:

“Drodzy Przyjaciele świętych misji!

Zbliża się miesiąc październik, miesiąc modlitw za misje święte. Dziękujemy za modlitwy i ofiary. To cieszy, że jeszcze ktoś nas pamięta. My, z księdzem Markiem Figurskim obsługujemy parafię z 18 kaplicami (...). Raz w miesiącu ksiądz Marek odwiedza kaplice, tam spowiada, chrzci, błogosławi małżeństwa, celebruje Mszę świętą, odwiedza chorych. Ja trochę pomagam. Napisałem kilka książeczek katechizmowych, które pomagają w przygotowaniu do świętych sakramentów.

Tu mamy sporo ludzi świeckich, którzy się angażują w ewangelizacji braci i sióstr. Ksiądz Marek ma znakomite podejście do ludzi, dlatego ludzie pomagają parafii. Więc buduje kaplice, sale katechetyczne, rozbudowywuje i upiększa kościół parafialny.

Smutne jest tu to, że zdarzają się zabójstwa, napady z bronią, handel narkotykami. Ze łzami w oczach modlimy się i błagamy ludzi o pokój. Tu w Brazylii mamy problem z sektami. Ciągną ludzi do siebie obietnicą „cudów” i wzbogaceniem materialnym. I są ludzie, co dają się uwieść. Jeśli obietnica się nie spełni, winią ludzi za brak wiary.

Módlcie za nas, aby nasza posługa kapłańska przyniosła zbawienie licznym ludziom. Dziękujemy za pomoc duchową i materialną, to nam ułatwia pracę misjonarską. W ten sposób Wy też jesteście Misjonarzami. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i Matka Boża chroni od Złego.

Brazylia 7.09.2019 r.”.

Wasi misjonarze:
Ks Wiesław Morawski
Ks Marek Figurski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę