Płoccy misjonarze – ks. Jarosław Tomaszewski

W cyklu „Płoccy misjonarze” przedstawiamy ks. Jarosława Tomaszewskiego, który pracuje na misjach w Urugwaju. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2001 roku. Od czerwca 2014 roku pełni posługę misjonarza w Urugwaju. Z racji na bardzo małą liczbę księży w tym komunizującym, silnie zlaicyzowanym i zdecydowanie antychrześcijańskim kraju Ameryki Południowej, ksiądz Jarosław pełnił posługę misyjną w kilku placówkach jednocześnie.

Ks. Tomaszewski był najpierw proboszczem parafii św. Antoniego w Aiguá, malowniczej miejscowości położonej w urokliwych górach Carapé. Następnie został mianowany ojcem duchownym i kapelanem diecezjalnego kolegium Matki Bożej z Verdún w Minas. Został równocześnie proboszczem parafii Matki Bożej Fatimskiej w tej miejscowości i stolicy departamentu Lavalleja, pełniąc w tym samym czasie przez dwa lata funkcje administratora drugiej i oddalonej od Minas o czterdzieści kilometrów parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Solis de Mataojo.

Pracę misyjną w tych placówkach łączył z zajęciami akademickimi, będąc nieprzerwanie od roku 2015 wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym w stolicy Urugwaju. Z dniem 9 września 2019 roku został powołany przez Konferencję Episkopatu Urugwaju na wychowawcę kleryków w funkcji prorektora w jedynym, między diecezjalnym, urugwajskim Wyższym Seminarium Duchownym „Cristo Rey” z siedzibą w Montevideo.

foto: profil fejsbukowy ks. Jarosława Tomaszewskiego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę