Płoccy misjonarze - ks. Adam Pergół, Zambia

W ciągu kolejnych dni, w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, będziemy na stronie internetowej diecezji płockiej prezentować sylwetki płockich misjonarzy. Rozpoczynamy od ks. Adama Pergóła, który od 2001 roku pracuje na misjach w Zambii. Oto jego relacja z posługi misyjnej:

Zambia1.jpeg

„Święcenia kapłańskie otrzymałem 14 czerwca 1997 roku. Na misjach posługuję od 31 stycznia 2001 roku. Od przyjazdu do Zambii aż po dzień dzisiejszy głoszę Ewangelię na misji w Mpunde. Przez 3 lata tj. od 2002 do 2005 roku duszpasterzowałem na misji w Chingombe.
Pozwólcie, że w kilku słowach opowiem o misji, która stała się moim domem.

Misja pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Mpunde została założona we wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej, 16 lipca 1960 roku, przez ówczesnego arcybiskupa Lusaki Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, wśród ludów BaLenje i BaLamba. Przynależy do Diecezji Kabwe. Rozciąga się na obszarze od miasta Kabwe, aż po teren bagienny zwany Lukanga Swamp. Średnica misji wynosi 180 kilometrów. Do najbliższego miasta Kabwe trzeba przebyć 45 km drogą buszową, a do stolicy Zambii Lusaki 185 kilometrów. Misja położona jest w Centralnej Prowincji, w dystrykcie Kapiri Mposhi.

Wraz z początkiem działalności misji zostaje zbudowana w Mpunde szkoła podstawowa, średnia i mały ośrodek zdrowia. Wszystkie te instytucje są prowadzone przez Zambijskie Siostry Służebniczki NMP. Warto nadmienić, że to zgromadzenie zostało założone przez Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego. Pierwszym językiem lokalnym używanym w liturgii był język ChiLenje. Napływ ludności z innych regionów Zambii spowodował zmianę języka liturgicznego na język ChiBemba. Można śmiało powiedzieć, że jest to polska misja. Przez te wszystkie lata z krótką przerwą (1981-1986) misją opiekowali się najpierw polscy jezuici, a następnie księża Fidei Donum.

Przez kolejne lata są otwierane nowe ośrodki modlitewne, gdzie w każdą niedzielę wierni gromadzą się na liturgię słowa, a podczas wizyty księdza uczestniczą w Mszy św. Podczas nieobecności księdza w kaplicy to tzw. Prayer Leaders prowadzą nabożeństwa. Na dzień dzisiejszy są to 83 osoby, co najmniej 2 w każdej kaplicy. W ciągu tygodnia w każdym z centrów wierni spotykają się w małych grupach na czytanie Pisma św. i modlitwę. W wyniku rosnącej liczby wiernych i kaplic dojazdowych, w 2011 roku z Mpunde została wyodrębniona nowa misja Chilumba. Obecnie do misji w Mpunde należy 27 kaplic dojazdowych. Najbliższa jest oddalona od misji o 7 km, a najdalsza o 130 km.

Naszą radością jest ogromne zaangażowanie ludzi świeckich w duszpasterstwo, nauczanie katechezy i ewangelizację. Oprócz wspomnianych Prayer Leaders, którzy prowadzą modlitwy i nabożeństwa, mamy również 164 katechistów, którzy przygotowują wiernych do przyjęcia sakramentów i nauczają katechezy. W otwieraniu nowych kaplic pomaga księdzu grupa 5 ewangelizatorów. To właśnie na misji w Mpunde spędził ostatnie 15 lat życia Ks. Kardynał Adam Kozłowiecki.

Przez miejscowych ludzi jest on uważany za człowieka i kapłana wyjątkowego a nawet świętego. Po rezygnacji z funkcji arcybiskupa Lusaki Ks. Kardynał pozostał w Zambii jako zwykły misjonarz. Był to wyraz jego ogromnej miłości do Ewangelii i Zambijczyków. Każdego roku pielgrzymujemy do Lusaki by odprawić Mszę św. i złożyć kwiaty na grobie Księdza Kardynała. Jest to wyraz naszej wdzięczności i pamięci o nim i wszystkich księżach diecezjalnych i jezuitach, którzy głosili nam Ewangelię w Mpunde.

Z modlitwą – ks. Adam Pergół, misja Mpunde, Zambia”

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę