Plener pisania ikon w Holendrach

Jezus Chrystus, Matka Boża Nieustającej Pomocy i św. Pantaleon wyszli spod pędzli wiernych, którzy pisali ikony podczas pleneru zorganizowanego przez Katarzynę Kobuszewską z Płocka: - Malowanie ikon pogłębia duchowość - uważa właścicielka pracowni ikonograficznej i inicjatorska plenerów oraz warsztatów, podczas których wierni uczą się pisać ikony.

Ikony W Holendrach
foto: Pracownia Ikonograficzna Katarzyna Kobuszewska/facebook

Plener pisania ikon odbył się z inicjatywy Katarzyny Kobuszewskiej, właścicielki Pracowni Ikonograficznej przy ul. Kwiatka 9/4 w Płocku , już po raz ósmy. Grupa uczestników z Płocka, a także ze Śląska w ciągu tygodnia stworzyła własne, autorskie ikony albo kontynuowała prace rozpoczęte już wcześniej. Na zakończenie pleneru ikony zostały poświęcone w kościele parafialnym w Suserzu, przez proboszcza ks. Dariusza Szeląga. Stanowią użytek własny twórców.   

- Głównym bohaterem ikonopisarzy był Jezus Chrystus, ale pisali też na przykład ikonę Matki Bożej Nieustającej pomocy, Świętej Rodziny, św. Anny, św. Dominika czy św. Pantaleona. Ja pełniłam funkcję raczej pomocniczą, czuwałam nad całością i sugerowałam drobne korekty. Twórców nie ograniczał czas, którymi sami dysponowali, pracę kończyliśmy zwykle około godziny dwudziestej wieczorem – relacjonuje Katarzyna Kobuszewska. 

Miejscem pleneru pisania ikon było gospodarstwo agroturystyczne w Holendrach koło Szczawina Kościelnego. Uczestnicy korzystali z gościnności Henryka Wyrwy i Aleksandry  Zagrodnik, jego wnuczki. 

- Plener jest wyjątkowym spotkaniem ikonopisów przy pracy, która nie jest formalna i na czas, ale jest odpoczynkiem, relaksem. Twórcy ikon mogą pracować, ale też na przykład iść na spacer, gdy czują taką potrzebę. Malowanie ikon pogłębia duchowość. Kiedyś ktoś powiedział, że jest to jak różaniec: są część radosne, ale i bolesne, trzeba zmierzyć się z własnymi ograniczeniami, ale i strachem, żeby nic nie zniszczyć, bo przecież każdy ikonopis dąży do doskonałości – uważa Katarzyna Kobuszewska.  

Kolejny plener pisania ikon w Holendrach odbędzie się za rok. Najbliższe warsztaty dla początkujących zaplanowano w Płocku w dniach 22-27 sierpnia, trwają na nie zapisy, tel. 570 776 225.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę