Pierwszy wielkopostny dzień skupienia dla rolników diecezji płockiej

W parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku 5 marca 2022 r. odbył się pierwszy wielkopostny dzień skupienia dla rolników: - Rolnik powinien uświęcać się przez pracę – powiedział ks. Marek Dyga, diecezjalny duszpasterz rolników. W programie spotkania znalazła się też konferencja ascetyczna o Eucharystii i spotkanie z przedstawicielem doradztwa rolniczego.

Grain Gacc36ab6c 640

Wielkopostny dzień zamyślenia dla rolników i osób związanych z rolnictwem odbył się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Eucharystii w intencji rolników przewodniczył ks. Marek Dyga, diecezjalny duszpasterz rolników, koncelebrowali ją dekanalni duszpasterze rolników.   

W kazaniu ks. Marek Dyga wezwał rolników do wielkopostnej przemiany. Odwołując się do Ewangelii dnia o powołaniu przez Jezusa apostołów, duchowny zaznaczył, że Jezus powołuje każdego człowieka. On poszukuje grzeszników, pragnie, by się uświęcili i osiągnęli zbawienie. 

- Warto łączyć pracę z modlitwą, tak jak św. Izydor, patron rolników, który każdy dzień życia i pracy rozpoczynał modlitwą i który czerpał siłę do życia naśladując Jezusa. Warto uświęcać się przez pracę. Św. Jan Paweł II w 1983 roku w Niepokalanowie zaznaczył, że to rolnikom Bóg w szczególny sposób powierzył ziemię i wszystko, co ona rodzi. Praca na tej ziemi jest trudna, ale ta ziemia was karmi. Za to należy się Bogu miłość i szacunek – powiedział kaznodzieja. 

W czasie spotkania rolnicy wysłuchali także konferencji ascetycznej „Eucharystia daje życie”, którą wygłosił ks. dr Rafał Pabich z parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku. Poza tym o bieżącej sytuacji w rolnictwie i formach wsparcia opowiedział Bogdan Bagiński, dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Oddział Ostrołęka. W gościnnej parafii w Płońsku z jej historią zapoznał rolników jej proboszcz ks. kan. Zbigniew Sajewski. Był też  poczęstunek dla wszystkich uczestników. 

Pierwszy diecezjalny dzień skupienia dla rolników z diecezji płockiej, z udziałem około 80 osób (m.in. z dekanatów Przasnysz, Pułtusk, Gostynin), został zorganizowany z inicjatywy ks. Marka Dygi, diecezjalnego duszpasterza rolników, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelicach koło Pułtuska, przy współpracy z parafią pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku i wydziałem duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Płocku.  

Kolejne, rekolekcyjne spotkanie rolników zaplanowano na 26 listopada (przed Adwentem) w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę