Pielgrzymka rzeczna z Czerwińska do Płocka

Około 70 wodniaków na 20 łodziach wzięło udział w trzeciej pielgrzymce rzecznej po Wiśle. Wyruszyli ze Wzgórza Czerwińskiego w Czerwińsku na Wzgórze Tumskie w Płocku. Po pokonaniu około 50 km nieuregulowaną rzeką w jedną stronę, w bazylice katedralnej modlili się przy relikwiach św. Barbary – patronki wodniaków.

Czerwinsk_w.jpg

Wodniacy z Czerwińska i okolic popłynęli do Płocka na motorówkach, pontonach i tzw. pychówkach – 20 łodziach różnego rodzaju. Około 70 uczestników pielgrzymki rzecznej z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku, po postoju w Kępie Polskiej, dopłynęło do bazyliki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku, po pokonaniu około 50 km.

W katedrze uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył ks. Łukasz Mastalerz SDB, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku, który również płynął w pielgrzymce. W wyprawie wodnej uczestniczył także ks. Artur Bombiński, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Smoszewie koło Czerwińska.

Ks. Mastalerz w kazaniu do uczestników pielgrzymki przypomniał, że w tym roku mija 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Czerwińsku przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przyszły błogosławiony wołał wtedy, aby nie zaprzepaścić dziedzictwa pozostawionego przez przodków, nie wyrzekać się chrześcijaństwa, być mu wiernym.

Modlitwie wodniaków towarzyszyły relikwie świętej Barbary. Były one przez wieki przechowywane w klasztorze czerwińskim. Obecnie, ze względów bezpieczeństwa, znajdują się w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Wodniacy chcieli więc po raz kolejny pokłonić się swojej patronce w miejscu, w którym przebywa w znaku swoich relikwii.

Część uczestników wyprawy zdecydowała się na powrót do Czerwińska również rzeką, a więc w obie strony przepłynęli około 100 km: „Pielgrzymka rzeczna jest trudna, jest wyzwaniem, ponieważ Wisła jest nieuregulowana. Jednak ze względu na panującą atmosferę wiele osób chce w niej uczestniczyć, modlić się na wodzie, podjąć wysiłek dotarcia do celu na łodziach” – komentował na zakończenie proboszcz z Czerwińska.

Inspiracją do organizacji pielgrzymki rzecznej z Czerwińska do Płocka są tzw. różańce wiślane, organizowane w Czerwińsku wiosną i latem. Parafianie i goście modlą się wtedy modlitwą różańcową podczas krótkich rejsów łodziami na rzece koło tego mazowieckiego miasta.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę