Pielgrzymi z Płocka modlą się za biskupów i kapłanów

Modlitwa za kapłanów była głównym tematem trzeciego dnia pielgrzymowania pątników z diecezji płockiej na Jasną Górę (8 sierpnia br.): - Bardzo potrzebujemy waszego duchowego wsparcia - zwrócił się do pielgrzymów ks. biskup Mirosław Milewski, który przewodniczył porannej Mszy św. w Górze św. Małgorzaty. Koncelebrowali ją księża neoprezbiterzy diecezji płockiej. W pielgrzymce do Częstochowy wędruje około 1300 osób.

Ksi__a_pielgrzymka.jpg

Bp Mirosław Milewski w słowie do pielgrzymów odwołał się do fragmentu Ewangelii, w której pada pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego: - Udział w tej Mszy świętej jest naszym wyznaniem wiary, że Jezus jest naszym Panem, Mesjaszem, Synem Boga żywego – zaakcentował hierarcha.

Wyraził wdzięczność, że tego dnia pielgrzymi modlą się za swoich biskupów i wszystkich księży. Podkreślił, że wszyscy oni bardzo potrzebują „duchowego wsparcia i duchowego towarzyszenia”. Zaznaczył, że modlitwie patronuje św. Dominik Guzman, wielki czciciel Maryi, który najbardziej lubił modlitwę różańcową.

Usłyszał on kiedyś od Matki Bożej, że w chwilach trudnych, gdy brak już sił, powinien odmawiać różaniec, bo w tej modlitwie znajdzie skuteczną pomoc: - Jak najczęściej odmawiajcie różaniec. Gdy w jednej kieszeni macie telefon, w drugiej trzymajcie różaniec, aby móc jak najczęściej po niego sięgać – zwrócił się do pątników biskup pomocnicy diecezji płockiej.

Razem z nim Mszę św. koncelebrowało sześciu księży neoprezbiterów diecezji płockiej. Udzielili oni pielgrzymom błogosławieństwa prymicyjnego.

Cały trzeci dzień pielgrzymki poświęcony był modlitwie za biskupów i kapłanów: - W czwartek na pielgrzymce obchodziliśmy dzień modlitwy za biskupów i kapłanów oraz o powołania do kapłaństwa i stanu zakonnego. Temu poświęcone były wszystkie modlitwy, konferencje, rozważania. Rano każdy z pielgrzymów wylosował nazwisko księdza, za którego ma się modlić. Także wieczorna adoracja w Wielkiej Wsi została poświęcona tej sprawie – poinformował ks. Jacek Prusiński, główny przewodnik pielgrzymki płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę