Pielgrzymi skępscy w Żurawinku modlili się za śp. ks. Ireneusza Mroczkowskiego

W drugim dniu pielgrzymowania z Płocka do Skępego 7 września br. w Żurawinku tradycyjnie modlono się za pielgrzymów, którzy zmarli. Społeczność Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku szczególnie prosiła Boga o łaskę życia wiecznego dla ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego, który wielokrotnie wędrował do Skępego. Ksiądz profesor odszedł do domu Ojca nagle, w poniedziałek 17 sierpnia 2020 r.

Zurawinek.jpg

Mszy św. w Żurawinku (na terenie parafii Mochowo) przewodniczył ks. Andrzej Pieńdyk, prorektor WSD. Wspólnotę seminaryjną reprezentował także ks. prefekt Radosław Zawadzki oraz sześciu alumnów. Homilię w czasie Mszy św. wygłosił ks. prof. Henryk Seweryniak.

Profesor płockiego Seminarium przytoczył historię swojej śp. babci Józefy, mieszkanki pogranicza Mazowsza i Kujaw, która podczas wojny została wyrzucona z mężem i dziewięciorgiem dzieci z gospodarstwa. Wojna była dla niej drogą „niekończącej się tułaczki, biedy i strachu”. Jednak wszędzie, gdzie się znalazła, miała ze sobą wizerunek Matki Bożej Skępskiej. Każdego wieczora błagała „Matuchnę Skępską” o ocalenie dzieci. Jej prośby zostały wysłuchane.

Ks. Henryk Seweryniak zaznaczył, że pielgrzymi skępscy na trasie swojego pielgrzymowania właśnie w Żurawinku modlą się za siostry i braci pątników, którzy szli przez lata tą trasą, a dzisiaj nie ma już ich pośród żyjących. Jednym z takich pątników był ks. Ireneusz Mroczkowski - naukowiec, rektor Seminarium, wybitny kaznodzieja. Pątnicy z Płocka przez wiele lat razem z nim śpiewali pieśń „Cudowna Skępska”. Przypadające na ten dzień słowo Boże: fragment z Księgi Koheleta i Ewangelia o Uczniach z Emaus były jednymi z jego ulubionych fragmentów Biblii.

Kaznodzieja podkreślił, że ks. Ireneusz umiał jak mało kto nawiązywać kontakt, rozmawiać, zwyczajnie i porywająco: z biskupem i z ateistą, z pielęgniarką i z chorym na raka, z profesorami w radzie społecznej, z siostrą pasjonistką i z panią z kuchni, z mariawitą i z dzieckiem. Był księdzem, który nigdy nie męczył się rozmową i który szanował człowieka, z którym rozmawiał. Sam gdzieś napisał: „Jeśli lubię ludzi, jestem ciekaw życia we wszystkich jego przejawach i odcieniach, to inny nie tylko nie staje się obcym, ale zaciekawia i zachęca do dialogu”.

„Bardzo lubiłem słuchać jego kazania. Miał niezwykłą zdolność wydobywania Pana Boga, sacrum, Ewangelii z codziennego życia. Twardy facet po wojsku, mazowiecki szlachciura potrafił nadawać temu poetycki kształt. Na swoim obrazku prymicyjnym wypisał cytat nie z Pisma Świętego, ale z «Przesłania Pana Cogito» Herberta: «kiedy światło na górach daje znak – wstań i idź. Bądź wierny Idź», jednego z najbardziej rewolucyjnych wierszy. To czysta Ewangelia!” – głosił ks. Seweryniak.

Ks. profesora Ireneusza Mroczkowskiego „przeorało cierpienie” – 14 lat temu zaczął poważnie chorować, ale umiał z tym doświadczeniem pracować: każdego 22. był w kaplicy Miłosierdzia, prowadził rekolekcje dla chorych na raka, namaszczał chorych i był świadkiem widzialnych skutków tego namaszczania na odpustach czy rekolekcjach. Towarzyszył umierającym, cierpiącym, ubogim.

Teolog płocki przypomniał też wspólne wyjazdy 19 października, w rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki na tamę we Włocławku. To był pomysł ks. Mroczkowskiego - „prosty, wyrazisty znak wiary, prosty wyraz solidarności z «Solidarnością», z cierpiącymi i prześladowanymi”. Takimi prostymi znakami wypełniał płocką przestrzeń wiary. A słuchając go, można było bez trudu powtórzyć za uczniami z Emaus: „serce pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał”.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę